Buurt is geurhinder van tank- en truckcleaningbedrijf Tack in Oostrozebeke beu

Het is niet de eerste keer dat de buren rond het tank- en truckcleaningbedrijf Tack aan de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke hun ongenoegen uiten over geregelde geur- en lawaaihinder. Om de plooien wat glad te strijken en naar elkaars grieven te luisteren, werd een ontmoeting tussen het bedrijf, de buurtbewoners en de gemeente belegd.

Tank- en truckcleaningbedrijf Tack blijft voor geurhinder zorgen in de buurt. © Foto CLY

“Al meer dan twee jaar komen er bij de gemeente geregeld klachten over geurhinder van het bedrijf binnen en er komt maar geen beterschap. Daarom hebben wij beslist om de betrokkenen samen te roepen om te overleggen en te kijken wat er kan of moet gebeuren om de situatie te verbeteren”, aldus schepen van Milieu Olivier De Marez.

Milieuvergunning

Volgens de buurtbewoners, die liever niet bij naam willen genoemd worden, zijn de klachten niet nieuw, maar duurt dit spelletje al meer dan zes jaar. Toen het bedrijf een paar jaar geleden van eigenaar veranderde, vroeg die een nieuwe milieuvergunning tot wijziging en uitbreiding van het bedrijf aan. Toen hebben de buren meteen gereageerd. Er werd een bezwaarschrift opgemaakt, gekoppeld aan een petitie met een honderdtal handtekeningen van de buren. In dat bezwaarschrift wezen de buren bij eventuele uitbreiding op een nog hogere concentratie aan fijn stof, het verder zakken van het peil van het grondwater, nog meer lawaaihinder door het voortdurend afremmen en optrekken van vrachtwagens en de veiligheidsproblemen door files in de Ingelmunstersteenweg.

“Dergelijke bedrijven horen thuis op een bedrijventerrein langs het kanaal” – buurtbewoners

Men wees er ten slotte de Oostrozebeekse overheid nog op dat dergelijke bedrijven op een bedrijventerrein langs het kanaal thuishoren. Hoe dan ook, het bedrijf kreeg toelating om uit te breiden en beweerde toen dat door die uitbreiding alle onveiligheidstoestanden van de baan zouden zijn.

Geen beterschap

We vroegen enkele buurtbewoners of de toestand door de nieuwbouw nu verbeterd is. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Sinds een tweetal jaar is de toestand alleen maar verslechterd. “Toen de vroegere eigenaar de zaak uitbaatte, hadden we nog een aanspreekpunt en konden we met hem overleggen en kijken wat er moest gebeuren. Sinds de wissel weet niemand nog bij wie we terecht kunnen. Momenteel gaan onze klachten vooral over geurhinder. Alle omwonenden delen in die hinder al naargelang de windrichting. Eigenlijk gaat de gemeente in die zaak niet vrijuit. Men wist van al die klachten en kreeg twee jaar geleden ook die petitie, maar men heeft er toen geen rekening mee gehouden.”

Bezinkput

Volgens schepen Olivier De Marez is geurhinder een complex gegeven, maar daaraan moet hoe dan ook iets gedaan worden. “Daarom hebben we de partijen bij elkaar geroepen en de firma Tack meegedeeld dat men er alles moet aan doen om die geurhinder te beperken.”

De firma beweert daarvoor nieuwe afscheidingen te hebben geplaatst. Nu vreest men dat de geurhinder wel eens afkomstig zou kunnen zijn van de bezinkput die er open en bloot bij ligt. Men zou die nu afsluiten. De firma beloofde ook de zaak verder op te volgen en te onderzoeken waar de hinder vandaan komt. Het bedrijf riep de omwonenden op om meteen te melden op de website van het bedrijf wanneer geurhinder optreedt, zodat men onmiddellijk de oorzaak kan nagaan.

In de loop van de maand maart van volgend jaar zouden beide partijen weer samengebracht worden voor een evaluatie. (CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.