Raadslid Rik Priem (Zorgsaam) vroeg bij de bespreking van het verslag van de vorige gemeenteraad of er nu in de Sperrenwijk een zandbak als proefproject ...

Raadslid Rik Priem (Zorgsaam) vroeg bij de bespreking van het verslag van de vorige gemeenteraad of er nu in de Sperrenwijk een zandbak als proefproject kan opgesteld worden. Ook Mouna Belkadi (Onafhankelijken) had eenzelfde vraag als aanvullend agendapunt. Ze beklemtoonde dat het plaatsen van een zandbak niet alleen de spelende kinderen ten goede komt, maar ook de sociale cohesie en de buurtparticipatie stimuleert. Burgemeester Verwilst was het eens met de opstelling van een zandbak als pilootproject, maar eerst wilde hij een bevraging houden in de buurt, vooral in verband met de vraag wie van de buurtbewoners zich over de zandbak wil ontfermen, deze wil afsluiten en openen, zodat de kinderen steeds in een propere zandbak kunnen spelen.Wordt dus vervolgd.