Het educatieve speelpleintje bevindt zich op een grasplein aan de zuidkant van de Kemmelberg, vlakbij de commandobunker. Het werd vijf maanden geleden aangelegd door de provincie, maar is momenteel nog omheind door hekken zodat kinderen er niet kunnen spelen. Aan de hekken hangt een plakkaat met het opschrift: 'Het provinciebestuur West-Vlaanderen investeert in deze natuurlijke educatieve speelzone in het Provinciedomein Kemmelberg. Op heden worden de lopende procedures afgewacht en daarom zijn de toestellen nog niet toegankelijk voor ...

Het educatieve speelpleintje bevindt zich op een grasplein aan de zuidkant van de Kemmelberg, vlakbij de commandobunker. Het werd vijf maanden geleden aangelegd door de provincie, maar is momenteel nog omheind door hekken zodat kinderen er niet kunnen spelen. Aan de hekken hangt een plakkaat met het opschrift: 'Het provinciebestuur West-Vlaanderen investeert in deze natuurlijke educatieve speelzone in het Provinciedomein Kemmelberg. Op heden worden de lopende procedures afgewacht en daarom zijn de toestellen nog niet toegankelijk voor publiek.'Een procedure aangespannen door een buur ligt aan de basis van de vertraging. "We hadden advies ingewonnen in hoeverre we hiervoor een omgevingsvergunning moesten aanvragen. Het advies dat wij ontvingen, ging ervan uit dat er geen vergunning nodig was", legt gedeputeerde bevoegd voor de provinciale domeinen Jurgen Vanlerberghe uit. "De klager was het daar niet mee eens en vond dat wij wel een vergunning hadden moeten aanvragen. Dan had hij op een normale manier zijn bezwaar kunnen laten kennen. Hij vond dat hij voor een voldongen feit werd gesteld en is daarom een procedure begonnen.""Na evaluatie van de elementen die door zijn advocaat werden aangebracht, hebben we dan beslist om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. We hebben die ook bekomen, met uitsluiting van twee of drie kleine speelhuisjes die uit de vergunning zijn weggelaten en die we dan ook hebben weggehaald."Ondertussen loopt er wel nog een procedure bij de burgerlijke rechtbank. "Er is wel een voorstel van minnelijke schikking gedaan door de buurman om de procedure stop te zetten. Dat voorstel wordt momenteel door ons intern bekeken. Zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke beslissing, denk ik wel dat zijn voorstel voldoende elementen bevat om erop te kunnen ingaan. Dat zullen we ergens halfweg november definitief beslissen. We hebben beslist dat ondanks het feit dat we een omgevingsvergunning hebben het misschien toch gepast was om de afloop van de burgerlijke procedure af te wachten alvorens die hekken weg te halen."De buurman zou vooral bezorgd zijn om zijn privacy. "Ik denk dat het een beetje een combinatie van een aantal factoren was", legt Jurgen Vanlerberghe uit. "Daar loopt ook een wandelpad en er is een stukje van het tracé dat relatief dicht bij zijn eigendom passeert. Dat geeft mogelijks aanleiding tot privacydiscussies. We leven in een rechtsstaat, er zijn procedures mogelijk als mensen zich geschaad voelen in hun belangen. Maar aan het speelpleintje zelf zullen er geen aanpassingen meer gebeuren. Misschien zal het tracé van het wandelpad verlegd worden, wat dichter bij het speelplein, maar dat is allemaal niet onoverkomelijk." (TOGH)