Burgrock ontstond in 2005 naar aanleiding van de vele activiteiten die rond de Vlaamse Feestdag werden georganiseerd. Het 11 Juli-Komitee besliste toen om met de stedelijke jeugdraad een jeugdig evenement op poten te zetten. Doorheen de jaren professionaliseerde het festival en zes jaar geleden werd Burgrock een vzw. Behalve een kernbestuur, kan het rekenen op tientallen vrijwilligers die zich elk jaar...