Het project 'Zonkracht' is een samenwerking tussen Vlaskracht cvba en Beauvent cvba. "Met Vlaskracht werken we aan duurzame energie in de Leieregio. Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en worden er mede-eigenaar van. Als aandeelhouder van de coöperatie krijgt de burger dividend en zeggenschap. De winst van de coöperatie vloeit terug naar de aandeelhouders. De lokale besturen maakten een duidelijke keuze voor burgerparticipatie. Dit toont aan dat de besturen inzetten op het draagvlak voor hernieuwbare energie bij de burger", duidt Philippe Awoute...

Het project 'Zonkracht' is een samenwerking tussen Vlaskracht cvba en Beauvent cvba. "Met Vlaskracht werken we aan duurzame energie in de Leieregio. Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en worden er mede-eigenaar van. Als aandeelhouder van de coöperatie krijgt de burger dividend en zeggenschap. De winst van de coöperatie vloeit terug naar de aandeelhouders. De lokale besturen maakten een duidelijke keuze voor burgerparticipatie. Dit toont aan dat de besturen inzetten op het draagvlak voor hernieuwbare energie bij de burger", duidt Philippe Awouters als bestuurder Vlaskracht. "Met BeauVent willen we zoveel mogelijk mensen verenigen om mee te investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo ontstaat een financiële basis en maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie", zegt Frédéric Haghebaert, directeur van Beauvent. Deze twee burgercoöperaties staan samen in voor het financieren, leveren, plaatsen, exploitatie en onderhoud van de zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen. Dit voor een looptijd van 20 jaar. Na die 20 jaar wordt de installatie eigendom van de gemeente. Intercommunale Leiedal nam het initiatief en treedt op als aankoopcentrale. "Het is belangrijk om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij hernieuwbare energie", zegt Filip Vanhaverbeke, directeur van Leiedal. Beauvent en Vlaskracht kregen van de zes deelnemende gemeenten en steden 100 aanvragen. "We onderzochten per locatie de mogelijkheden: beschikbare dakoppervlakte, structuur en vorm, draagkracht en energieverbruik van het gebouw zelf." Dit resulteerde in 24 geschikte gebouwen: onder meer 6 scholen, 4 sportinfrastructuren, 5 woonzorgcentra en 4 culturele gebouwen. Op die 24 daken worden er tegen het eindejaar 5.000 zonnepanelen geplaatst. Frédéric Haghebaert: "De 5.000 zonnepanelen betekenen jaarlijks 558 ton minder CO2-uitstoot." Voor Harelbeke alleen al is dat 200 ton. In Harelbeke wordt de grootste oppervlakte aan zonnepanelen geplaatst. "Het gaat om zes gebouwen, waaronder het woonzorgcentrum De Vlinder met de grootste oppervlakte", aldus burgemeester Alain Top (SP.A) en schepen van Tijs Naert (Groen). "Dankzij dit project zullen we meer gebruikmaken van hernieuwbare energie. Dit past in de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 waar we ons voor engageerden." Burgercoöperaties BeauVent en Vlaskracht zoeken nu burgers die willen investeren. Daarvoor hebben de gemeenten en steden een infomoment voorzien. In Zwevegem is dat op 5 november, in Harelbeke op 6 november, in Deerlijk op 7 november en in Menen op 14 november. Het plaatsen van de 5.000 zonnepanelen kost een miljoen euro. De burgercoöperaties hopen een groot deel op te halen bij de inwoners van de zes gemeenten.(Peter Van Herzeele/foto GF)