Het project 'Zonkracht' is een samenwerking tussen Vlaskracht cvba en Beauvent cvba. "Met Vlaskracht werken we aan duurzame energie in de Leieregio. Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en worden er mede-eigenaar van. Als aandeelhouder van de coöperatie krijgt de burger dividend en zeggenschap. De winst van de coöperatie vloeit terug naar de aandeelhouders. De lokale besturen maakten een duidelijke keuze voor burgerparticipatie. Dit toont aan dat de besturen inzetten op het draagvlak voor hernieuwbare energie bij de burger", duidt Philippe Awoute...