Er is al wat inkt gevloeid over het hoogspanningsproject Ventilus dat van Zeebrugge naar Avelgem zou lopen. Grotendeels langs de E403 en daar zijn toch de inwoners van een 25-tal West-Vlaamse gemeenten betrokken.
...

Er is al wat inkt gevloeid over het hoogspanningsproject Ventilus dat van Zeebrugge naar Avelgem zou lopen. Grotendeels langs de E403 en daar zijn toch de inwoners van een 25-tal West-Vlaamse gemeenten betrokken.Het hoogspanningstraject zal een transportcapaciteit hebben van 6 gigawatt en moet gerealiseerd worden met lijnen van 380 kilovolt, de zwaarste hoogspanningslijnen die we in ons land hebben. "Het zijn de snelwegen van onze elektriciteit en ze zijn onmisbaar om stedelijke gebieden, regio's en landen met elkaar te verbinden", zeggen ze bij Elia en de dienst Omgeving van de Vlaamse Regering. "Dankzij dit project kan er een tweede onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk komen. Een essentiële schakel in de energietransitie en dus cruciaal om onze klimaatdoelstellingen te halen.""Als onze provincie dan toch het centrum wordt van duurzame energie zoals gouverneur Carl De Caluwé zegt, dan mogen we hopen dat het een project wordt dat een toonbeeld is van duurzame transmissie van energie, waar de lasten en baten op een faire manier verdeeld worden", aldus Kris De Backer, Franky Snaet en Leen Dedeene van de burgerplatforms. "Wij komen op straat omdat de balans niet in evenwicht is en omdat er heel wat bedrijven, handelszaken, gezinnen, landschap en natuur mee te maken hebben. Sinds Elia het nieuws over Ventilus bekendmaakte, heerst er heel wat onzekerheid bij al die betrokkenen. We zijn gigantisch bezorgd over een hoogspanningslijn van 380.000 volt met een transportcapaciteit van 6 gigawatt of maar liefst 6 kernreactoren. De ingevulde suggestieformulieren bevestigen die bezorgdheid."De burgerplatforms vragen meer overleg, meer onderzoeken en meer voorstellen voor alternatieven voor het geplande Ventilus-project. "We voelen ook dat Elia de burgers probeert uit elkaar te spelen door tegenstrijdige info te geven. Daarom moeten we ons blijven verzetten. We bereikten nu al 2500 mensen, wiens formulieren we overhandigen aan de burgemeesters van de 7 gemeenten die hier aanwezig waren. De dienst Omgeving van de Vlaamse Regering vragen we bijkomend onderzoek naar ondergrondse trajecten en naar het gebruik van wintrackmasten waarbij het magnetisch veld tot een derde beperkt blijft voor bovengrondse lijnen. En wat is het gecombineerd effect van elektromagnetische straling van de hoogspanning en het fijn stof afkomstig van het verkeer van de E403?""We willen ook een garantie naar de gezondheidsaspecten via een correcte berekening én een duidelijke communicatie naar compenserende maatregelen voor onder andere visuele hinder en waardevermindering. Mensen willen duidelijkheid als ze bouwen of verbouwen, over hun investering met zonnepanelen, over een eventuele verkoop van hun huis..."De kleine Elise Declercq las dan een getuigenis voor van een meisje dat niet op de bijeenkomst kon aanwezig zijn. "Ik ben nog niet zo oud, maar wil samen met mijn 2 zusjes laten weten dat ik ook bang ben over het Ventilus hoogspanningsnet langs de E403, want wij wonen en spelen naast die zone in het woongebied Baliebrugge. Wij willen niet verhuizen, we wonen hier graag en willen hier blijven!"Op de infovergadering waren 7 burgemeesters aanwezig: Hendrik Verkest van Wingene, Ria Beeuwsaert-Pattyn van Lichtervelde, Annick Vermeulen van Zedelgem, Karlos Callens van Ardooie, schepen Marc Vanwalleghem van Roeselare, Jan Dekeyser van Oostkamp en Kristof Audenaert van Torhout."Roeselare is tegen bovengrondse trajecten", zegt schepen Marc Vanwalleghem. "We spreken uit ervaring want we hebben hier 25 kilometer ondergrondse warmteleidingen aangelegd. Er is meer elektriciteit nodig maar dan liefst op een veilige manier en dat vraagt meer onderzoek van Elia." Burgemeester Karlos Callens is eveneens tegen het geplande traject dat Elia in gedachten heeft. "Men heeft duidelijk gekozen voor het goedkoopste ", zegt hij.Hendrik Verkest is ook pro meer onderzoek naar alternatieven. "Elia moet ook nagaan of wintrackmasten die heel wat van de elektromagnetische golven verminderen interessant zijn."Dierenarts Hanne Dierickx (30) en haar partner Wim Bossuyt (42) uit Lichtervelde kwamen woensdag met hun amper 5 maanden oud zoontje Ward naar de infovergadering van de burgerplatforms. Ook zij hadden een suggestieformulier ingevuld. "Wij wonen vlak aan de afrit van de E403 in Lichtervelde aan café de Voerman", zeggen ze. "Een plek waar de nieuwe hoogspanningslijn zou passeren. We vernamen dat nieuws toen onze baby pas 3 maanden was en dat maakte ons erg bezorgd. Als moeder kan ik niet toezien dat ons kind risico loopt door die magnetische golven ziek te worden. Elia beweert dat er geen gevaar is voor bijvoorbeeld kinderleukemie, maar ik weet uit studies dat dit wel zo is. Het is niet omdat het oorzakelijk verband nog niet bewezen is, dat er helemaal geen risico bestaat. De celdeling bij kinderen duurt veel langer dan die enkele maanden bij proefdieren."(IB)