Burgerplatforms eisen stopzetting hoogspanningslijn Ventilus

Laurens Kindt

De burgerplatforms die zich afzetten tegen de toekomstige hoogspanningslijn doorheen West-Vlaanderen willen dat de Vlaamse regering de hele procedure voor de Ventiluslijn stillegt. Samen met een onafhankelijk expert dienen ze daarvoor een verzoekschrift in bij het Vlaams parlement.

In april vorig jaar kondigden Elia en de Vlaamse overheid het plan-Ventilus aan: een nieuwe elektriciteitssnelweg die er vanaf 2025 voor moet zorgen dat de energie van de windmolenparken op zee tot aan het hoogspanningsstation in Anzegem geraakt.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bevestigde eerder aan deze krant dat men daarvoor alleen wisselstroom in overweging neemt. Gezien men wisselstroom slechts over een beperkte afstand ondergronds kan aanleggen, betekent dat de facto dat er kilometers nieuwe hoogspanningslijnen zouden aangelegd worden doorheen West-Vlaanderen. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) krabbelde twee weken geleden wel enigszins terug. “Er is door de Vlaamse regering nog geen beslissing genomen”, antwoordde ze op vragen van parlementsleden Bart Dochy (CD&V) en Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Ronduit gevaarlijk

De burgerplatforms van Lichtervelde en Zedelgem hebben nu samen met onafhankelijk expert Filip Vanaeken en omwonenden Franky Snaet (Lichtervelde), Paul Merlevede (Ingelmunster) en Frans Mulier (Izegem) een verzoekschrift ingediend bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Concreet vragen ze om de lopende procedure rond Ventilus meteen stil te leggen, een aantal alternatieven te onderzoeken en dan pas de procedure te herstarten onder andere voorwaarden. Een van de voorgestelde alternatieven is een ondergrondse gelijkstroomverbinding met het verdeelpunt Mercator in Kruibeke, dat tussen de havens van Gent en Antwerpen ligt hotspots die veel energie verbruiken.

“Wat nu op tafel ligt, is ronduit gevaarlijk voor de gezondheid van de omwonenden, nefast voor de landbouw en uiterst schadelijk voor dieren”, klinkt het. “Onder de huidige voorwaarden van het project is er zelfs geen mogelijkheid om alternatieve voorstellen te onderzoeken. Hierdoor worden de alternatieve mogelijkheden zoals het ongevaarlijke gelijkstroom volledig uitgesloten. Is dit hoe beleidsmensen omgaan met de gezondheid van duizenden betrokken omwonenden? Het Ventilusproject is kortzichtig en onvoldoende voorbereid door de Vlaamse overheid en Elia (de netwerkbeheerder, red.). Een ondergrondse verbinding op gelijkstroom is dé oplossing voor zowel de gezondheid als het welbehagen van de bevolking en voor het energietransport in de toekomst.”

Het is afwachten wat het Vlaams Parlement met het verzoekschrift zal doen. Het kan er louter kennis van nemen, maar het kan ook behandeld worden in de bevoegde commissie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.