Dat het al een tijdje rommelt bij KSV Nieuwpoort is algemeen geweten. Sportief gaat het de tweede provincialer nochtans goed met een knappe tweede plaats in het klassement. Maar er zijn flink wat strubbelingen. Zo is trainer Stefan Schwarz sinds halfweg januari geen trainer meer na een discussie met voorzitter Alexander Verberckmoes. Dat zou gaan over niet-betaalde lonen van trainers en spelers maar dat ontkent Verberckmoes ten stelligste.
...

Dat het al een tijdje rommelt bij KSV Nieuwpoort is algemeen geweten. Sportief gaat het de tweede provincialer nochtans goed met een knappe tweede plaats in het klassement. Maar er zijn flink wat strubbelingen. Zo is trainer Stefan Schwarz sinds halfweg januari geen trainer meer na een discussie met voorzitter Alexander Verberckmoes. Dat zou gaan over niet-betaalde lonen van trainers en spelers maar dat ontkent Verberckmoes ten stelligste. De club moest zich intussen wel verantwoorden bij de burgerlijke rechter. Concreet eist het Autonoom Gemeentebedrijf AGB een fikse som van de voetbalploeg. Het zou gaan om meer dan 22.000 euro. "Het gaat om huurgelden van de accommodatie van het sportcomplex van de voetbalploeg", zegt schepen van sport Bert Gunst. "Dat bedrag bestaat uit drie delen. Enerzijds de huur van het tweede voetbalplein, anderzijds de bijdrage op alles wat er verkocht wordt in de kantine en daarnaast een bijdrage op de verkoop van reclame op de panelen langs het veld. Wij vragen de rechter het achterstallig geld terug en verlangen van SV Nieuwpoort een goed bestuur. Wij hebben het beste voor met de voetbalploeg en hopen voor hen een mooie toekomst en een goed jeugdbeleid. Maar financiële afspraken moeten nagekomen worden." KSV Nieuwpoort van zijn kant, met voorzitter Alexander Verberckmoes op kop, vraagt nét hetzelfde aan de stad. "Ook zij komen financiële afspraken niet na. Alles begon in 2017 toen de club een factuur van 600 euro door omstandigheden te laat betaalde. Daarop reageerde de stad meteen met het intrekken van de subsidies, zelfs al die van 2016. Al die tijd zijn ze niet betaald. Maar ook de voordeelpassen voor jeugdspelers, zeg maar 'het sociale lidgeld' die het OCMW betaalt opdat die jeugdspelers kunnen voetballen, is al lang niet betaald. Intussen hebben wij géén enkele jeugdspeler uitgesloten en schoten alle bedragen voor. Ik heb al minstens 20 keer gevraagd om samen te zitten om alles uit te rekenen en te vereffenen, maar er komt geen reactie. Het grote onderliggende probleem is echter het feit dat wij ons al jaren verzetten tegen de hoge huurgelden die KSV moet betalen. Wij zijn de enige sportploeg in Nieuwpoort, en zelfs ver daarbuiten, die zoveel moet ophoesten. Dat kan echt niet meer." Advocaat Alain Coulier stond KSV bij voor de rechter. "Ook de ploeg zelf heeft nog een schuldeis lopen bij het AGB", stelt hij. "Als die compensatie in rekening wordt gebracht heeft de club hooguit 2.200 euro schulden." Waar zowel de stad als de voetbalploeg het wél over eens zijn is dat beiden het beste voor hebben met KSV Nieuwpoort. De rechter doet op 27 februari uitspraak.(JH)