Burgemeesters over bovengrondse hoogspanningslijn: “Niet gelukkig met dit nieuws”

Philippe Verhaest

Dat het nieuwe hoogspanningsnet Ventilus dan toch grotendeels bovengronds zal aangelegd worden, stuit bij heel wat burgemeesters op verzet. “We kunnen hier niet gelukkig mee zijn”, klinkt het.

De technologiekeuze voor het Ventilusproject, dat de geproduceerde elektriciteit van de windmolenparken in zee moet aansluiten op het binnenlands stroomnet, ligt vast. Alleen wisselstroom wordt opgenomen in de ‘scopingnota’ en gezien wisselstroom alleen over kleine afstanden ondergronds kan aangelegd worden, zal Ventilus dus vooral bovengronds gerealiseerd worden. Met nieuwe, krachtigere masten dus. Bij heel wat burgemeesters van gemeentes die mogelijk zulke nieuwe masten op hun grondgebied zullen krijgen, stuit dit nieuws op heel wat verzet.

“We kunnen hier niet gelukkig mee zijn”, zegt Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) van Lichtervelde. “Onze bewoners vragen om de bewuste hoogspanningslijn ondergronds te plaatsen. Wij staan aan de kant van de Lichterveldenaren”, klinkt het. Ook in Zedelgem zegt bevoegd schepen Arnold Naessens (CD&V-Nieuw) dat dit ‘geen goed verhaal voor de burger is’. “De veiligheid en de gezondheid van onze bewoners moet primeren. Het klopt dat uit de stakeholdersgroep is gebleken dat gelijkstroom geen optie is en dat men dus wisselspanning wil gebruiken, die grotendeels bovengronds moet. Moeten wij ons daar zomaar bij neerleggen? Ik denk dat er nog een lange weg af te leggen is”, zegt Arnold Naessens. “Dat er geen handhavingsbeleid is wat betreft het respecteren van de stralingsnormen, dat is iets wat we moeten aankaarten bij de bevoegde overheid”, geeft hij alvast mee.

Ook in Ardooie en Izegem valt het nieuws niet in goede aarde. “Zowel op visueel vlak als qua gezondheid is een bovengrondse leiding geen goeie zaak. Als men de centen heeft om grote projecten in pakweg Antwerpen te realiseren, dan moet men ook budgetten uittrekken om in West-Vlaanderen aan de slag te gaan met respect voor de bewoners”, vindt burgemeester Karlos Callens (Groep 82) van Ardooie. “Wij hebben altijd geadviseerd om de hoogspaningslijn op ons grondgebied ondergronds te laten passeren en daar wijken wij niet van af”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA) van Izegem. “Ik wil de komende week contact opnemen met de andere betrokken burgemeesters, zodat we een gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen”, klinkt het.

Ook burgemeester Carine Dewaele (CD&V) van Lendelede noemt zich ‘geen voorstander van bovengrondse inplanting’: “Het noorden van Lendelede staat in dit dossier aangeduid als zoekzone maar wij hebben al heel wat hoogspanningslijnen te verwerken. De weinige open ruimte die we nog hebben, willen we vrijwaren”, klinkt het.

In Brugge wacht men af. “Het rapport is nog niet definitief. Recent zijn we met alle burgemeesters van wie het grondgebied getroffen wordt door Ventilus samengekomen. Voor de studie uitgevoerd werd, had ik gevraagd om meer ondergrondse lijnen en om gelijkstroom te gebruiken in plaats van wisselstroom. Nu zeggen de internationale experten en professoren in hun rapport dat dit niet kan. Maar er zijn nog opmerkingen geformuleerd waarop wij nog geen antwoord gekregen hebben. Voor Brugge valt het nog mee: de hoogspanningslijn komt grotendeels ondergronds en via bestaande pylonen. Nieuwe masten moeten nauwelijks gebouwd worden. Meer zuidwaarts, in Zedelgem en Lichtervelde, zijn er meer problemen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp stelt: “Als het aantal windmolens op de Noordzee de komende jaren verdubbelt, dan moet die energie aan land komen en op ons hoogspanningsnet aangesloten worden. Om die duurzame energie tot bij onze bedrijven en gezinnen te krijgen moet er geïnvesteerd worden. Tegelijkertijd moet het elektriciteitsnet robuuster gemaakt worden zodat onze bevoorrading gegarandeerd blijft. Dus de beweegredenen om het Ventilusproject op te starten vind ik relevant. Maar tijdens de eerste presentaties kwamen twee grote vragen naar boven. Enerzijds de zoektocht naar de meest geschikte route én anderzijds de vraag of Ventilus ook ondergronds kan.”

“Als gemeente hebben we indertijd een negatief advies gegeven omdat we meer objectief wetenschappelijk onderzoek wilden én een sterker onderzoek naar mogelijkse alternatieven. Het blijft belangrijk dat we ‘gezondheid’ van ‘mens, dier en plant’ sterk meenemen in het afwegingskader. Met de nieuwe informatie zal ik in dialoog gaan met m’n college en gemeenteraad, maar ook met de buurgemeenten Wingene, Zedelgem, Torhout en Lichtervelde. Enkele maanden geleden hebben we de krachten gebundeld om een sterk signaal te geven, die samenwerking wil ik behouden dus ik ga geen grote verklaringen afleggen voor m’n beurt.”

Burgemeesters over bovengrondse hoogspanningslijn:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.