Burgemeesters centrumsteden vragen duidelijkheid over asielbeleid

Redactie KW

De burgemeesters, bij monde van Daniël Termont (Gent) en Luc Martens (Roeselare), vragen onder meer dat de federale overheid zeer snel communiceert met de lokale besturen over het goedgekeurde spreidingsplan.

Onder voorzitterschap van de Gentse burgemeester Daniël Termont bespraken de burgemeesters van de dertien Vlaamse centrumsteden de situatie van de opvang van asielzoekers. De burgemeesters vragen eensgezind dat de Europese Unie snel een krachtdadig beleid voert dat de grote instroom van vluchtelingen afstopt. Uit alle gegevens blijkt dat er nu reeds een zeer grote toevloed is en dat die de volgende maanden niet stopt. Zonder een krachtig Europees beleid om te toevloed af te remmen wordt de situatie onhoudbaar.

De spreiding volgens vier criteria over alle gemeenten is een goed initiatief, maar alle gemeenten moeten nu snel weten voor hoeveel asielzoekers zij effectief de opvang de komende maanden moeten verzorgen. De Vlaamse overheid moet ook haar ondersteuningsinitiatieven op vlak van onderwijs, werk, huisvesting, inburgering, enz. snel en intensief communiceren naar de lokale besturen.

De steden willen samen met alle andere gemeenten de verantwoordelijkheid inzake opvang opnemen. Gezien het aantal asielzoekers is het echter onmogelijk om dit met de huidige reguliere middelen te doen. Er is grote nood aan extra middelen aan omkadering, aan huisvesting, aan activeringsinitiatieven, aan welzijnsondersteuning.

(BELGA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.