De vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOV en VSOA dienden samen een stakingsaanvraag in voor vrijdag 6 december, onder het motto 'Iedereen Oostendenaar, maar wij zijn de sigaar', verwijzend naar het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. "De stakinsgaanvraag is voor alle personeelsleden van de stad en het Sociaal Huis. We voorzi...

De vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOV en VSOA dienden samen een stakingsaanvraag in voor vrijdag 6 december, onder het motto 'Iedereen Oostendenaar, maar wij zijn de sigaar', verwijzend naar het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. "De stakinsgaanvraag is voor alle personeelsleden van de stad en het Sociaal Huis. We voorzien wel in een minimumbezetting. We zijn ervan overtuigd dat dit wel een kerntaak is voor de stad en zorgen er dan ook voor dat de bevoorrading van de woonzorgcentra en dergelijke niet in het gedrang komt."Verder plannen de vakbonden een stille optocht van het Sociaal Huis naar het stadhuis en zullen ze met de sint de burgemeester bezoeken. Maar die zal hen niet ontvangen: "Het stadsbestuur zal de actievoerders morgen niet ontvangen, aangezien de vakbonden ervoor hebben gekozen om te staken in plaats van verder te overleggen", klinkt het op het kabinet van de burgemeester.Het stadsbestuur laat weten dat ze de bezorgdheid van de vakbonden begrijpen. "We toonden ook begrip voor de acties. Zonder enig overleg werden deze echter omgevormd tot een algemene staking van het personeel. Het stadsbestuur stelt vast dat het overleg daardoor in het gedrang komt. Er is wel degelijk een verschil tussen actie voeren en staken. Staken is immers een legitiem maar ultiem actiemiddel. Wie kiest voor staken, schort het overleg op. Stakingen aankondigen en degelijke gesprekken met elkaar, met respect voor elkaars positie, gaan niet samen. We dringen aan op een rustig overleg en betreuren dat de acties en staking duidelijk een politiek karakter hebben", klinkt het, verwijzend naar de reactie van oppositie SP.A-Stadsmakers.