De voorbije dagen kreeg de burgemeester verschillende klachten over bezoekers die een fuif hielden in het bar- en terrasgedeelte van watersportclub vzw Sycod in Oostduinkerke. Na onderzoek werd vastgesteld dat de voorwaarden uit de gebruiksovereenk...

De voorbije dagen kreeg de burgemeester verschillende klachten over bezoekers die een fuif hielden in het bar- en terrasgedeelte van watersportclub vzw Sycod in Oostduinkerke. Na onderzoek werd vastgesteld dat de voorwaarden uit de gebruiksovereenkomst niet werden nageleefd.Ondanks eerdere gesprekken in de loop van de maand juli tussen het college van burgemeester en schepenen en vzw Sycod en de maatregelen die werden afgesproken om een sluiting af te wenden, blijkt dat er op 14, 15 en 16 augustus toch gefuifd werd in het bargedeelte van de watersportclub, volledig in strijd met de coronaregels en na het officiële sluitingsuur van 1 uur. Omdat de coronamaatregelen niet werden gerespecteerd besliste het college om het bargedeelte van de club te sluiten tot minstens 1 september. Alleen het sportieve gedeelte van de club, dus zonder drankgelegenheid, kan open blijven.Burgemeester Marc Vanden Bussche is geschokt en betreurt ten zeerste de gang van zaken. Hij vraagt het bestuur van de club Sycod om dringend zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Zo wordt gevraagd om snel een degelijk plan van aanpak voor te leggen om het vertrouwen te herstellen. De zaak werd ook overgemaakt aan de politie Westkust voor verder onderzoek. (MVQ)