De brandweer, politie en de watermaatschappij kwamen te plaatse. De waterleiding werd afgesloten. De omwonenden werden door de politie uit hun bed gebeld om hen te verwittigen d...

De brandweer, politie en de watermaatschappij kwamen te plaatse. De waterleiding werd afgesloten. De omwonenden werden door de politie uit hun bed gebeld om hen te verwittigen dat het water niet langer drinkbaar was. De watermaatschappij zorgde voor de nodige herstellingswerken en nam de nodige stalen. De resultaten van de staalname zouden pas zondagvoormiddag gekend zijn. Tot die tijd mogen de omwonenden het water niet consumeren. Om hen te helpen wordt gezorgd voor waterbedeling. De watermaatschappij zorgde ook voor standpijpen waar omwonenden drinkbaar water kunnen komen halen. De burgemeester, de algemeen directeur, de communicatieambtenaar en noodplanningsambtenaar werden zaterdagnacht ook ter plaatste geroepen om te helpen alles in goede banen te leiden. Alle drie moesten ze daarom noodgedwongen het net aan de gang zijnde feest van het gemeentepersoneel verlaten. (RI)