"Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist is erg bezorgd over de respectloze bezoekers en de gigantische overlast tijdens de zeer mooie dagen van vorige week. Net als verschillende andere kustgemeenten werd Knokke-Heist overspoeld door bezoekers die zich niet aan de regels hielden. Zij zorgden voor overlast en vielen politie, hulpverlen...

"Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist is erg bezorgd over de respectloze bezoekers en de gigantische overlast tijdens de zeer mooie dagen van vorige week. Net als verschillende andere kustgemeenten werd Knokke-Heist overspoeld door bezoekers die zich niet aan de regels hielden. Zij zorgden voor overlast en vielen politie, hulpverleners en andere bezoekers lastig. Door hun onverantwoord gedrag en het zich niet houden aan de geldende maatregelen zorgen zij voor enorme Covid-risico's", aldus Leopold Lippens."De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein. Die grootsteden slagen er niet in betogingen, feestpartijen en andere massa-samenkomsten in te perken, en brengen zo de veiligheid op grote schaal in gevaar. Als diezelfde personen nadien naar Knokke-Heist afreizen, zorgt dit voor onverantwoorde en onwenselijke risico's. "De NMBS treuzelt met het Covid-protocol en over hoe ze de zomer aan de kust gaan aanpakken. Zo is er niet voorzien in extra beveiliging, het afdwingen van de coronamaatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste tarifering. Dit moet dringend gebeuren, want op deze manier organiseert de NMBS bewust de export van Covid uit Brussel naar de Kust."Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist eist zo snel mogelijk duidelijkheid van de NMBS, en zal haar in gebreke stellen als het protocol verder op zich laat wachten. "Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende zeer warme dag te kunnen afsluiten. Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd."(DM)