De beslissing kwam nadat zowel de politie, brandweer, FAVV, RVA, FOD Financiën en de Douane een gemeenschappelijke controle deden bij de handelszaak. Daarb...

De beslissing kwam nadat zowel de politie, brandweer, FAVV, RVA, FOD Financiën en de Douane een gemeenschappelijke controle deden bij de handelszaak. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld op diverse regelgeving. Wegens acuut brandgevaar werd beslist, op aanraden van de brandweer, om de zaak met voor een maand te sluiten. Ook op vlak van voedselveiligheid, arbeidswetgeving, fiscaliteit en naleving van de coronamaatregelen werden ernstige overtredingen vastgesteld.De sluiting werd dan ook gestaafd met het gevaar voor de openbare veiligheid. Via het Burgemeestersbesluit werd beslist om de zaak onmiddellijk te sluiten voor minstens een maand. Pas na een nieuwe controle met een positief verslag van de brandweer zal een heropening van de zaak mogelijk zijn.