Tot voor kort werd nog sterk gewerkt aan ondersteuning tijdens de coronacrisis. Daarnaast werden er plannen voor de toekomst gemaakt. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft een taskforce zich beziggehouden met het uitwerken van concrete voorstellen, waarbij ze op zoek is gegaan naar creatieve en innovatieve ideeën en voorstellen.
...

Tot voor kort werd nog sterk gewerkt aan ondersteuning tijdens de coronacrisis. Daarnaast werden er plannen voor de toekomst gemaakt. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft een taskforce zich beziggehouden met het uitwerken van concrete voorstellen, waarbij ze op zoek is gegaan naar creatieve en innovatieve ideeën en voorstellen. Inwoners moeten op een veilige en gezellige manier kunnen shoppen en naar de horeca gaan in Oostkamp. De publieke ruimte, die anders ingericht is, een spaarkaartsysteem dat hen beloont voor het shoppen en aanmoedigt om langs te gaan bij de horeca, animatie tijdens de zomer in de verschillende kernen.Er is ook ondersteuning van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving. De gemeente wil mensen verbinden met elkaar. De meer dan 300 verenigingen zijn hierin een belangrijke schakel. Inwoners hebben nood aan contacten leggen, iets nieuws proberen, ontspanning. De gemeente wil een zomer die bruist van activiteit. "Daarom helpen we de verenigingen met de opstart van hun activiteiten door te faciliteren op vlak van materiaal ter beschikking te stellen, promotie van hun activiteiten op de gemeentelijke website te voorzien en mee te denken met het coronaproof maken van activiteiten. Ook de extra kosten van de zaalverhuur voor verenigingen om hun werking coronaproof te maken worden gedragen door de gemeente tot eind 2020", klinkt het.Voorts wil de gemeente al haar inwoners ondersteunen en hen helpen om gezond en wel uit de coronacrisis te komen. Daarbij wil men zeker de kwetsbaren helpen. De gemeente wil hen bereiken en ondersteuning op maat bieden. Daarnaast wil ze de warme initiatieven en extra vrijwilligers dankzij de coronacrisis aanmoedigen en laten toenemen. Het blijvend activeren van het platform 'Oostkamp helpt', met initiatieven zoals burenhulp-kaart, pennenvrienden, babbelbank en het netwerk straatambassadeurs uitbreiden hoort daar allemaal bij. Acties rond mentale gezondheid, met aandacht voor rouwverwerking, zullen niet ontbreken, net zoals acties in het teken van individuele hulpverlening.De coronacrisis zorgt voor veel uitdagingen, maar de genomen engagementen uit het maarjarenplan wil de gemeente niet uit het oog verliezen. Het gaat dan vooral over projecten op vlak van vergroening, mobiliteit en ruimtelijke invulling van de gemeente, zoals het masterplan Oostkamp. Die uitvoeringen gaat door zodat ook daar stappen vooruit worden gezet. "Het spreekt voor zich dat het uitrollen van dit plan in nauw overleg en samenspraak zal gebeuren met de lokale economische actoren en vertegenwoordigers vanuit het sociale en verenigingsleven", aldus burgemeester Jan de Keyser. "De gemeente wil ervoor zorgen dat er voor de maatregelen van bij de start een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. In de zomer plant de gemeente ook een promotiecampagne om aan inwoners en mensen uit de streek te tonen dat het goed vertoeven is in Oostkamp. Oostkampenaren mogen trots zijn op hun identiteit en veerkracht, en dat wil de gemeente onderstrepen. We blijven ook na de coronacrisis voor onze inwoners zorgen en werken en kijken hoopvol naar een nieuwe toekomst. Met de voorstellen in het relanceplan willen we 8020 weer doen opleven, weer kerngezond maken en mensen naast hoop ook weer de mogelijkheid tot verbinding geven. Samen met onze partners en onze inwoners maken we daar werk van." (GS)