Verschillende mensen die aanwezig waren op het 'feestje' in de Voetbalstraat in Emelgem riskeren een minnelijke schikking. Dus ook de burgemeester, die ook Vlaamse Parlementslid is, kan wel degelijk nog vervolgd worden indien er een reden toe is. ...

Verschillende mensen die aanwezig waren op het 'feestje' in de Voetbalstraat in Emelgem riskeren een minnelijke schikking. Dus ook de burgemeester, die ook Vlaamse Parlementslid is, kan wel degelijk nog vervolgd worden indien er een reden toe is. De parlementaire onschendbaarheid kan opgeheven worden "Maar eerst moeten de feiten bewezen worden", verklaarde Filiep Jodts deze morgen aan Radio 2. Het parket-generaal in Gent zal nu moeten oordelen. Burgemeester Bert Maertens hoorde uiteraard ook het radio-fragment. "Ik denk nog altijd niet dat ik daar iets strafbaars heb gedaan, net als al die andere mensen die daar aanwezig waren. Ik heb gisteren genoeg bagger over mij heen gehad, en dat voor een goed bedoeld initiatief van een dj die zijn vrouw in de zorgsector werkt en enkele buren die er ook actief zijn, een hart onder de riem wilde steken."Het door de politie opgemaakte pv kan volgens de burgervader ook enkel de naam van de burgemeester vermelden. "Ik ben met de politie gaan spreken zaterdagavond, bij mijn weten hebben ze geen enkele andere buur om identificatie gevraagd. Hopelijk kan het nu weer snel over de essentie gaan. Onze dankbaarheid tonen aan de verpleegkundigen, maar ook aan politie, huisvuildiensten..."