Op zaterdag 7 september werd de buurt rond verkaveling De Wastine aan de Fabiolalaan nog uitgenodigd voor een infomoment. Tijdens die avond konden ze aan drie thematafels zelf vragen stellen of opmerkingen maken over de nieuwe verkaveling. Een loze belofte klonk het bij monde van de aanwezige buurtbewoners gisterenavond op de gemeenteraad. "Loze beloftes want de bouwpromotoren doen toch hun zin..."
...

Op zaterdag 7 september werd de buurt rond verkaveling De Wastine aan de Fabiolalaan nog uitgenodigd voor een infomoment. Tijdens die avond konden ze aan drie thematafels zelf vragen stellen of opmerkingen maken over de nieuwe verkaveling. Een loze belofte klonk het bij monde van de aanwezige buurtbewoners gisterenavond op de gemeenteraad. "Loze beloftes want de bouwpromotoren doen toch hun zin..." Aan de rand van Oostkamp wil de gemeente sinds enkele jaren een duurzame verkaveling met 200 wooneenheden realiseren. Eerder verkavelingsvoorstellen werden telkens afgeketst, want het gebied stelt de gemeente voor heel wat uitdagingen. De weiden en akkers die nog in het woongebied van grootstedelijk Brugge liggen vlak naast de autostrade, zijn drassig en hebben een heel specifieke natuurlijke kwaliteit. Om tot een oplossing te komen met voldoende ruimtelijke kwaliteit, werkte projectregisseur Youri Vandenberghe een masterplan uit voor een 'kernversterkende' woonsite met de creatie van natuur en de verhoging van de biodiversiteit. Veelbelovend dus. Men kwam tot een concept dat gedragen werd door de buurt maar dat net na het laatste infomoment, op zaterdag 7 september, toch een ferme dreun kreeg. Fragiel vertrouwen bij de bewoners sloeg om in wantrouwen. De voornaamste reden hiervoor: de hoogste toren van de verkaveling telt plots 15 verdiepingen in plaats van 6. De buurt gaf aan dat er van dergelijke proporties tijdens de projectweek drie jaar terug geen sprake was. Ook het uitblijven van een geluidswand nabij de autostrade zorgt voor frustratie bij de buurtbewoners. Die blijkt volgens de gemeente en de bouwpromotoren onhaalbaar. "Er werden beloftes gemaakt door bouwpromotoren en het gemeentebestuur maar daar blijkt nu weinig van in huis te komen." (lees verder onder de foto)"Ondertussen stellen we ons de vraag of het gemeentebestuur eigenlijk wel de belangen van de burgers verdedigt", klonk het in de zaal. "Of ziet het alleen het grote geld?" Een vraag die ook Groen Oostkamp deelt. "Op deze manier is men het draagvlak snel kwijt en krijg je een situatie waar burgers zich zullen verzetten", zei gemeenteraadslid Carol Cartigny. "Hier is op zijn minst nieuw overleg nodig met de buurt alvorens de start van een openbaar onderzoek. Dergelijke manier van werken is nefast voor toekomstige participatieprojecten. Wie zal nog deelnemen als alles toch al beslist wordt?"Burgemeester Jan de Keyser: "In de eerste plaats moeten we kijken met de ontwerper hoe we weer alles op een rechte lijn kunnen krijgen. We hebben een goede basis voor een samenwerking en de ruis die er momenteel is, moeten we wegwerken. Als er nu al veel wantrouwen is, weten wij dat er massaal bezwaren zullen ingediend worden. Daarom kunnen we nu nog geen standpunt innemen en moeten we het openbaar onderzoek afwachten. We zullen dan, op het einde van dit proces, in alle objectiviteit een beslissing kunnen en moeten nemen. Zullen we dan iedereen voor de volle 100 procent tevreden stellen, nee, het zal een compromis worden." (Geert Stubbe en Niels De Boysere)