In het statige decor van het Provinciaal Hof op de Markt verwelkomde voorzitter Wim Henneman de leden van businessclub De Hanze voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De Hanze groepeert een groep bedrijfsleiders die niet alleen in de Brugse regio actief zijn maar ook met een internationale bril ondernemen.
...

In het statige decor van het Provinciaal Hof op de Markt verwelkomde voorzitter Wim Henneman de leden van businessclub De Hanze voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De Hanze groepeert een groep bedrijfsleiders die niet alleen in de Brugse regio actief zijn maar ook met een internationale bril ondernemen.De voorzitter keek terug op 2019 als een boeiend maar ook wel 'woelig' jaar. "2019 was het jaar van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, het jaar van Greta Thunberg en het jaar van veel ongenoegen en protest", liet de voorzitter verstaan. Net zoals vorig jaar, toen nog als kersvers burgemeester, kwam Dirk De fauw de leden van De Hanze toespreken. "De cijfers voor de kerstvakantie zijn dan wel nog niet officieel en volledig maar ik kan nu wel al zeggen dat er in die periode 14 procnet meer bezoekers naar Brugge kwamen dan vorig jaar", verklapte de burgemeester. Hij had ook officiële toeristische cijfers bij over de voorbije jaren, vooral gericht op het verblijfstoerisme. "In 2018 werden in Brugge 1.250.589 aankomsten gerealiseerd met in totaal 2.193.092 overnachtingen. De gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2015 en 2018 in aankomsten bedroeg 4,1 procent en in overnachtingen 3,4 procent", aldus de burgemeester."De gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2015 en 2018 in de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) bedroeg in aankomsten 4,2 procent en in overnachtingen 3,9 procnet. Brugge zit dus op het kunststedengemiddelde. In de eerste 8 maanden van 2019 werden in Brugge 837.743 aankomsten en 1.465.661 overnachtingen gerealiseerd. Dit is een groei van 0,9 procent in aankomsten en 1,1 procent in overnachtingen. Het verblijfstoerisme in Brugge is dus in de eerste 8 maanden van 2019 gegroeid." Dirk De fauw wees verder ook op de goede werkloosheidscijfers in Brugge. De werkloosheidsgraad ligt in Brugge op 5,5 procent, toch een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde wat 6,1 procent bedraagt. De burgemeester was verder bijzonder tevreden over de groeicijfers in de haven van Zeebrugge en stelde dat ook voor de zorgsector en de sociale economie Brugge een belangrijke 'hub' is. "Wat zorg betreft wijs ik graag nog op de fusieoperatie tussen de Brugse ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Lucas en ook het AZ Damiaan zal bij deze groep komen waardoor we samen het grootste en sterkste ziekenhuis van West-Vlaanderen zullen realiseren", zegt de burgemeester. "En ik blijf voorzichtig maar we krijgen ook signalen dat het de goede richting uitgaat met het dossier Blankenbergsesteenweg, waar zoals u allen weet het nieuwe stadion voor Club Brugge zou moeten komen. Het is bekend dat een aantal groepen en individuen procederen bij de Raad van State om de komst van het stadion tegen te gaan. Wel, we vernemen dat de auditeur van de Raad van State in zijn advies de visie van het stadsbestuur en van Club Brugge lijkt te volgen. We zijn er nog niet maar een advies van de auditeur wordt nogal vaak gevolgd. Ik zou graag met u nog het glas heffen op de hierna volgende receptie maar we spelen kort op de bal en ik heb vanavond nog een vergadering over het stadiondossier. We gaan bekijken welke stappen we verder moeten zetten."