"In historische gebouwen is er zo goed als geen brandcompartimentering", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw. En laat Brugge nu net een pak historische gebouwen tellen, zoals het Belfort, het stadhuis, het Sint-Janshospitaal, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. "Dat vormt zeker een extra risico: de hoge brandlast van voornamelijk hout kan een snelle branduitbreiding veroorzaken die onmogelijk te stoppen is."
...

"In historische gebouwen is er zo goed als geen brandcompartimentering", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw. En laat Brugge nu net een pak historische gebouwen tellen, zoals het Belfort, het stadhuis, het Sint-Janshospitaal, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. "Dat vormt zeker een extra risico: de hoge brandlast van voornamelijk hout kan een snelle branduitbreiding veroorzaken die onmogelijk te stoppen is.""Alle historische gebouwen zijn precies omwille van de hoge brandlast uitgerust met de nodige branddetectie- en alarmeringssystemen. Dat geldt trouwens ook voor alle musea en belangrijke sites, zoals scholen, kinderdagverblijven en administratieve centra. Het gaat dan onder meer over sensoren, detectoren, camera's, drukknoppen enzovoort", vertelt de burgemeester. "De meeste branddetectiesystemen zijn aangesloten op een centrale dispatching die instaat voor een bewaking van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Van zodra daar een brand- of rooksignaal binnenkomt, is er een verificatie- en alarmeringsprocedure van kracht. Dit alles uiteraard met de bedoeling een eventuele brand snel te detecteren en bestrijden. Al deze middelen en systemen worden jaarlijks getest en indien nodig vervangen of hersteld."Nog volgens de Brugse burgervader oefent de brandweer regelmatig op de historische sites in de binnenstad. "Deze oefeningen hebben hoofdzakelijk tot doel de kennis van de brandweerlui over dit soort gebouwen te verbeteren. Men oefent op de evacuatie van personen, de toevoer van bluswater en de toegankelijkheid van deze sites. Het midden- en hoger kader oefent op het bepalen van een inzetstrategie met behulp van maquettes waarop verschillende scenario's gedraaid worden. Twee jaar geleden werd het gemeentelijk rampenplan geoefend op een brand in de O.L.V.-kerk. Bovendien zijn er ook systemen om een eventuele brand te kunnen bestrijden. Het Belfort bijvoorbeeld is voorzien van een vaste stijgleiding om bluswater tot op de top van de toren te brengen."Historische gebouwen als het Belfort en de Sint-Salvatorskathedraal werden in een ver verleden meermaals getroffen door branden. Maar hoe zit het met het minder ver verleden? "Jaarlijks gebeuren er kleine incidenten op historische sites in de binnenstad", weet Dirk De fauw. "Maar door een snelle detectie en de tussenkomst van de brandweer is de schade altijd beperkt gebleven."