"Het idee voor het burenfeest is ontstaan tijdens de schieting voor onze trouw", steekt Nathalie Delmotte van wal. "Stijn en ik hadden bij alle buren briefjes in de bus gestoken om hen uit te nodigen en heel wat mensen waren ook op de afspraak. Tussen pot en pint werden herinneringen opgehaald over vroegere wijkfeesten met barbecues en playbackshows en over hoe gezellig het toen was. Die waren echter een stille dood gestorven en de oudere bewoners zagen het niet zitten om dat opnieuw te organiseren. Bij een aantal jongere koppels, die hier recenter kwamen wonen, bleef het idee echter wel leven en uiteindeli...