"Het idee voor het burenfeest is ontstaan tijdens de schieting voor onze trouw", steekt Nathalie Delmotte van wal. "Stijn en ik hadden bij alle buren briefjes in de bus gestoken om hen uit te nodigen en heel wat mensen waren ook op de afspraak. Tussen pot en pint werden herinneringen opgehaald over vroegere wijkfeesten met barbecues en playbackshows en over hoe gezellig het toen was. Die waren echter een stille dood gestorven en de oudere bewoners zagen het niet zitten om dat opnieuw te organiseren. Bij een aantal jongere koppels, die hier recenter kwamen wonen, bleef het idee echter wel leven en uiteindeli...

"Het idee voor het burenfeest is ontstaan tijdens de schieting voor onze trouw", steekt Nathalie Delmotte van wal. "Stijn en ik hadden bij alle buren briefjes in de bus gestoken om hen uit te nodigen en heel wat mensen waren ook op de afspraak. Tussen pot en pint werden herinneringen opgehaald over vroegere wijkfeesten met barbecues en playbackshows en over hoe gezellig het toen was. Die waren echter een stille dood gestorven en de oudere bewoners zagen het niet zitten om dat opnieuw te organiseren. Bij een aantal jongere koppels, die hier recenter kwamen wonen, bleef het idee echter wel leven en uiteindelijk beslisten we vorig jaar met drie koppels om de handen uit de mouwen te steken.""Het feit dat Annelies, Wout en ik hier geboren zijn en in ons ouderlijk huis wonen, heeft zeker meegespeeld", gaat Annemie Dupon verder. "We herinnerden ons de feesten van vroeger en waren meteen bereid mee te werken. Begin vorig jaar begonnen we aan de voorbereiding.""We waren het er al vrij snel over eens dat het belangrijk was om het beperkt te houden. We besloten aan het eind van de Kwiekmotestraat een paar tenten te zetten en de mensen uit de wijk uit te nodigen voor een hapje en een drankje. Het eerste drankje werd gratis aangeboden en nadien werden drankjes en braadworsten aan heel democratische prijzen verkocht. Voor de tafels en stoelen staken we ons licht op bij de gemeente en die werden ons gratis ter beschikking gesteld. Misschien interessant voor andere wijken: door onze vraag besliste door de gemeente dat ieder wijkcomité eenmaal per jaar gratis tafels en stoelen mag gebruiken." "We waren uiteraard benieuwd naar de respons, maar onze vrees bleek ongegrond, want met uitzondering van zeven mensen was iedereen van de partij en achteraf kregen we alleen maar positieve reacties. We hebben dan ook niet geaarzeld om het burenfeest dit jaar opnieuw te organiseren", weet Annemie."Voor de editie van dit jaar heeft de meerderheid van de mensen al opnieuw ingeschreven", aldus Annelies Verkest. "De afwezigen van vorig jaar waren er dit keer als de kippen bij om te bevestigen. Het succes van ons feest? Twee zaken zijn volgens ons belangrijk: enerzijds is persoonlijk contact essentieel en anderzijds is het belangrijk om het simpel te houden. Wij gaan bij alle huizen langs om de mensen persoonlijk uit te nodigen, waarbij we ze ook een flyer met info geven, wat zeker geapprecieerd wordt." "De jonge gezinnen, die hier het laatste jaar kwamen wonen, zien daarin een ideale gelegenheid om de buren te leren kennen. Andere wijkcomités organiseren ook vaak feesten, maar gaan dan vaak in de richting van grote barbecues of shows. Al te vaak zijn deze initiatieven een kort leven beschoren, vaak omdat ze te groot worden. Er kruipt te veel werk in en de kosten swingen de pan uit, waardoor de organisatoren afhaken. Wij houden het beperkt, zetten een spaarvarken waar iedereen een bijdrage kan insteken en hopen zo nog lang voort te kunnen doen."(JG)