Begin juli viel bij heel wat Pittemnaren een brief in de bus met het nieuws dat EDF Luminus, de tweede grootste elektriciteitsproducent van ons land, drie windturbines langs de Ringlaan (N37) in Pittem wil bouwen. "Eén exemplaar op Pittem Berg en de twee andere links en rechts van de Meulebekestraat, ter hoogte van de Ringlaan zelf", verduidelijken Lobke Ugille en Veerle Mattan van het actiecomité Leefbaar Pittem: vandaag en morgen. "Die zouden elk zo'n 150 meter hoog zijn met drie wieken die een diameter van 100 meter bereiken. Heel wat inwoners reageerden geschokt op het nieuws en veel mensen konden de infovergadering onmogelijk bijwonen. Pal in de vakantieperiode en veel te ...

Begin juli viel bij heel wat Pittemnaren een brief in de bus met het nieuws dat EDF Luminus, de tweede grootste elektriciteitsproducent van ons land, drie windturbines langs de Ringlaan (N37) in Pittem wil bouwen. "Eén exemplaar op Pittem Berg en de twee andere links en rechts van de Meulebekestraat, ter hoogte van de Ringlaan zelf", verduidelijken Lobke Ugille en Veerle Mattan van het actiecomité Leefbaar Pittem: vandaag en morgen. "Die zouden elk zo'n 150 meter hoog zijn met drie wieken die een diameter van 100 meter bereiken. Heel wat inwoners reageerden geschokt op het nieuws en veel mensen konden de infovergadering onmogelijk bijwonen. Pal in de vakantieperiode en veel te kort na de bekendmaking van het nieuws. We werden koud gepakt."De plannen baren het actiecomité grote zorgen. "Dergelijke windturbines veroorzaken een pak geluidsoverlast. De draaiende wieken zorgen voor een laag frequent tot ultrasoon geluid. Die werken ongemerkt in op ons lichaam en kunnen slapeloosheid, overspannenheid en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken. De slagschaduw kan dan weer tot op anderhalve kilometer afstand voor hinder zorgen."Dat er in Vlaanderen sinds 2014 geen specifieke afstandsregels voor het inplanten van windturbines gelden, is volgens Leefbaar Pittem: vandaag en morgen onbegrijpelijk. "In Denemarken is dat minstens 600 meter van woningen en in Polen en Finland zelfs 1.500 meter. Hier zijn er geen duidelijke bepalingen. Ook het geluid dat een windturbine mag produceren, is anders dan de normen die in Vlaanderen opgemeten moeten worden. De laag frequente geluiden tot 50 hertz moeten niet gemeten worden, maar het zijn net die signalen die op het menselijk lichaam inwerken."Voor het actiecomité is het duidelijk: de plannen mogen niet uitgevoerd worden. "Het is totaal onaanvaardbaar dat er zo dicht bij een bewoonde buurt windturbines zouden gebouwd worden. Sommige woningen zouden zich zelfs op minder dan 250 meter van de windmolens bevinden. En niet alleen landelijk gelegen Pittem zal er last van ondervinden, ook het centrum van de gemeente zal geteisterd worden door de aanhoudende laag frequente geluiden, de zoevende wieken en de slagschaduw. Ongestoord slapen lijkt voorgoed voorbij..."Veerle Mattan en Lobke Ugille benadrukken dat het actiecomité pro hernieuwbare energie is. "Maar die moet op aanvaardbare plaatsen en ver genoeg van woningen ingeplant worden. We stellen ons de vraag of de huidige manier van werken, kriskras door Vlaanderen en grenzend aan woonzones, de juiste strategie is. Bovendien zullen de windmolens slechts tien procent van onze energiebehoefte dekken. Is dat dan een duurzame oplossing? Iedereen houdt van groene energie, maar een goeie gezondheid en een duurzame leefomgeving voor ons en onze kinderen staat voorop. Dáár liggen wij wakker van."Het openbaar onderzoek wordt halfweg augustus op het gemeentehuis verwacht. "Meerderheidspartij CD&V is onze medestander in dit verhaal. Ook zij zijn tegen de huidige plannen gekant. Binnenkort willen we alle Pittemnaren een folder bezorgen met onze duidelijk geargumenteerde standpunten en we zullen eind augustus of begin september zelf een infovergadering organiseren. Daar laten we mensen aan het woord die op vandaag in de buurt van een windturbine wonen en we willen ook een ingenieur met kennis van zaken de plannen uit de doeken laten doen. We zien het als onze plicht om de Pittemnaar duidelijk te informeren."