In Wijtschate en Mesen is bezorgdheid ontstaan nadat bekend werd dat het landbouwbedrijf Vanhoutte, de Populierenhoeve, een aanvraag indiende om nog twee extra megastallen te mogen plaatsen, naast de twee bestaande.
...

In Wijtschate en Mesen is bezorgdheid ontstaan nadat bekend werd dat het landbouwbedrijf Vanhoutte, de Populierenhoeve, een aanvraag indiende om nog twee extra megastallen te mogen plaatsen, naast de twee bestaande. Het bedrijf breidt hiermee zijn capaciteit uit van 85.000 naar maar liefst 200.000 kippen. Daarnaast heeft het bedrijf ook al 348 runderen.Kristof Vandenbussche woont op amper 200 meter van het landbouwbedrijf en vreest dat de hinder zal toenemen. "We hebben nu al regelmatig geurhinder, vooral in de zomer", zegt Kristof (41), die in de Schoolstraat woont met zijn echtgenote en kinderen van vijf en acht jaar oud. "De geur gaat redelijk ver, tot aan de Ieperhoek in Mesen.""Als je een verdubbeling van het aantal kippen krijgt, dan weet je dat het er niet beter op wordt. Dan zal men er verder in Mesen ook last van hebben. Bijvoorbeeld Peace Village zal wellicht ook geurhinder beginnen ondervinden."Momenteel loopt de procedure voor de omgevingsvergunning. Die bepaalt onder meer dat het bedrijf in samenwerking met het gemeentebestuur een informatievergadering moet organiseren. "Die vindt plaats op donderdag 20 februari om 19.30 uur in OC De Klaverhulle in Wijtschate", vervolgt Kristof. "We willen zoveel mogelijk mensen op die infovergadering krijgen. Ik denk dat we niet mogen onderschatten welke impact die aanvraag kan hebben."De overlast beperkt zich volgens Kristof niet tot geurhinder alleen. "Het is blijkbaar zo dat binnen een straal van een kilometer extra gezondheidsrisico's zijn verbonden met dergelijke stallen", zegt Kristof. "De dorpskern van Mesen ligt op ongeveer 700 meter, Wijtschate is iets verder. In de Schoolstraat is er een crèche met daarnaast een school. Veel buurtbewoners zijn jonge gezinnen. Zij zijn natuurlijk ongerust over de gezondheidsrisico's voor hun kinderen."Kristof verwacht ook mobiliteitsproblemen. "Ik las in de krant dat de burgemeester van Mesen het zwaar verkeer in zijn stad beu is maar door de mogelijke uitbreiding zouden er nog meer vrachtwagens door Mesen moeten passeren, terwijl die straat nu al volledig dichtgeslibd is", meent Kristof. "We mogen ook niet vergeten dat dit landschappelijk waardevol gebied is, met de Kemmelberg vlakbij. Er komen veel toeristen en voor de toeristische accommodaties in de buurt is die eventuele uitbreiding een serieuze streep door de rekening."Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 maart. Tot zolang kan er bezwaar ingediend worden bij de gemeente in Heuvelland. Mesen en Heuvelland geven echter enkel een niet-bindend advies. De beslissing over het toekennen van de vergunning wordt uiteindelijk genomen door de Bestendige Deputatie van de Provincie. "Ik heb nog geen bezwaar ingediend. Ik spreek nog met die landbouwer en heb met hem overeengekomen dat we gingen de informatievergadering afwachten om met de hele buurt tot een definitief standpunt te komen", zegt Kristof. "Ik probeer de relatie met de landbouwer zo goed mogelijk te houden.""Ik heb hem proberen te overtuigen om er niet mee door te gaan. Hij heeft het toch gedaan, maar ik heb gezegd: wat er ook gebeurt, we blijven buren.""Als we verder gaan met acties willen we dat doen met voldoende respect voor dat landbouwersgezin. Ik denk de landbouwer niet kan klagen over ons. Hij heeft al heel veel kunnen uitbreiden maar nu denk ik echt wel dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving bereikt is."We contacteerden ook de mensen van de Populierenhoeve maar daar wensten ze voorlopig niet te reageren.