De organisatie Buren en Boeren brengt consumenten rechtstreeks in contact met boeren in de buurt. Via een online platform kunnen consumenten dan groenten en fruit bestellen bij die boeren en eenmaal per week afhalen op een buurderij. Het doel van dit wekelijks ontmoetingsmoment is dat de consument beseft waar zijn producten vandaan komen. En dat ontmoetingsmoment heet dan een buurderij. Voor de zestiende vestiging in West-Vlaanderen, kijkt de organisatie naar Roeselare. "Roeselare is een grote stad met heel wat boeren. De stad heeft natuurlijk ook wel Lokaalmarkt, maar da...