Door Lieven Samyn
...

Door Lieven SamynHet goede nieuws kwam er van Vlaams CD&V-minister Koen Van den Heuvel. Eind maart kende hij een omgevingsvergunning toe, op voorwaarde dat er binnen het jaar een schouw van minstens 15 meter hoog en een naverbrander worden gebouwd die geurpartikels uit de lucht halen en verbranden. Goed voor een investering van 1,2 miljoen euro. "Dit was de vergunning waar we zaten op te wachten om die belangrijke investering te kunnen doen", reageert legal and external affairs manager Ward Claerbout van Agristo. "Daarmee kunnen we eindelijk tegemoet komen aan de verzuchtingen van de buren. De vergunning komt er op basis van een volledig nieuw milieueffectenrapport. Alle overheden gaven positief advies. Dit is een kentering. Hopelijk kunnen we voortaan een positief verhaal schrijven."De positieve houding van Agristo ten spijt trokken drie buurgezinnen die al jarenlang last hebben van de geur en het geluid van het bedrijf deze week voor de vierde keer in één jaar tijd naar de rechtbank. Voor de periode van illegale exploitatie van eind november tot begin april dit keer. De vorige rechtstreekse dagvaardingen zadelden Agristo al met een boete van 210.000 euro op. Dat bracht het totale bedrag aan boetes en schadevergoedingen de voorbije jaren op ruim 400.000 euro. De strafrechter bestempelde bovendien de milieuvergunning die voormalig milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) toekende als onwettig. "Die nieuwe omgevingsvergunning is eigenlijk maar een minivergunning", vindt de advocate van de omwonenden Isabelle Larmuseau. "Het is opnieuw een politieke beslissing. Opnieuw oordeelt de minister dat de basisvergunning wettelijk is terwijl de rechter ze al onwettelijk verklaarde. Vroeg of laat krijgen we over de hele lijn gelijk." De omwonenden dienden ook opnieuw een schorsings- en vernietigingsverzoek voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de nieuwste vergunning in.Voor het eerst schaart ook de eigenaar van de historische hoeve Vrijlegemhof in de Vrijlegemstraat zich achter de eis van de drie andere omwonenden. De hoeve uit de 10de eeuw behoort tot de oudste met naam genoemde nederzettingen in het Leiegebied en bevindt zich vlakbij de bedrijfssite. Na het overlijden van de vorige eigenaar merkte de immovennootschap die het pand in handen kreeg ook de geluids- en geurhinder op. Dat maakt de investering wellicht minder interessant, vooral als er plannen worden gesmeed om er eventueel een woonproject van te maken. "Die nieuwe stappen van de omwonenden maken nogmaals duidelijk dat het hen niet gaat om het oplossen van de problemen maar om een principiële kwestie. Het bedrijf wil al het mogelijke doen om de problemen op te lossen. Tegen de zomer moeten zowel de naverbrander als de schouw in werking zijn."Aan de juridische lijdensweg rond de vergunningen van de Agristosite in Hulste lijkt niettemin voorlopig geen einde te komen. Tegen een van de meest recente veroordelingen tekende het bedrijf beroep aan. Zowel in 2005 als in 2012 kwam het ook al tot veroordelingen.