Het zou gaan om zestig tot zeventig woningen. Of en wanneer er daadwerkelijk schermen zullen geplaatst worden, hangt van heel wat factoren af. De voorbije zomer voerde wegbeheerder Vlaams Gewest langs beide zijden van de autoweg een ...