Heel wat Dadizelenaars zijn vertrouwd met De Pagadder, de kinderopvang van vrije basisschool 'tBrugske langs de Ledegemstraat. Op drukke momenten worden er zo'n 50 schoolkinderen opgevangen. "Onder impuls van past...

Heel wat Dadizelenaars zijn vertrouwd met De Pagadder, de kinderopvang van vrije basisschool 'tBrugske langs de Ledegemstraat. Op drukke momenten worden er zo'n 50 schoolkinderen opgevangen. "Onder impuls van pastoor André Monstrey en voormalig directeur Guido Bekaert werd de kinderopvang opgestart in het rectorhuis van Mariënstede. Na drie maanden verhuisden we naar de huidige site", vertelt Trui Van Assche, die als opvoedster voor de kinderen zorgt.Van Assche is er elke schooldag aanwezig vanaf 6.30 uur tot de start van de school en vanaf 15.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen er vaak terecht. "In vergelijking met de beginjaren komen er veel meer kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang. We merken dat veel ouders echt niet meer zonder kunnen", zegt directeur Domien Bekaert. Bij de vrije basisschool kijken ze uit naar de nieuwe locatie van De Pagadder. "De buitenschoolse kinderopvang maakt deel uit van het project dat gerealiseerd wordt in de omgeving van de oude gebouwen van Dadipark", aldus de directeur. (BF)