Buitenschoolse activiteiten beperkt tot kleinere bubbels, Chiro, scouts en Jeugdraad tevreden

© Getty Images/Westend61
© Getty Images/Westend61

De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten mogen doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. Dat is nog altijd de helft minder dan de huidige contactbubbels van 50. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan Belga bevestigd. Chiro, scouts en de Jeugdraad reageren tevreden.

Na overleg met de experten hebben de ministers van Jeugd, Sport en Cultuur van de verschillende deelstaten een akkoord uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren.

Er komt geen tijdelijke stop op de buitenschoolse activiteiten en ook geen verbod op indooractiviteiten. Kinderen en jongeren kunnen met andere woorden naar de jeugdbeweging, sportclub of muziekacademie blijven gaan. Maar er komen wel een aantal beperkingen.

Zo moet er gewerkt worden met kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd om de groepsgerichte hobby’s van hun kinderen te beperken tot één per week.

Te veel bubbels

“Dat is een sterke aanbeveling aan de ouders”, legt minister Dalle uit. “Nu zien we dat kinderen soms naar de jeugdbeweging gaan en in dezelfde week ook naar de voetbalclub of de muziekacademie. Dat zijn volgens de virologen te veel bubbels door elkaar”, aldus Dalle.

Een verbod op indooractiviteiten voor min 12-jarigen komt er niet. “Maar we vragen om zoveel mogelijk buiten te organiseren. Alleen als het niet anders kan, een pianoles bijvoorbeeld, kan het binnen”, zegt de CD&V-minister.

12- tot 18-jarigen

Voor de groep van 12- tot 18-jarigen komt er een beetje perspectief. Zij zullen voor het eerst sinds lang, weliswaar uitsluitend in de openlucht, opnieuw buitenschoolse activiteiten mogen doen. Ook voor hen geldt daarbij de beperking van de bubbel van 10.

Voor de jeugdkampen tijdens de krokusvakantie is er een uitzondering voorzien. Om die kampen organisatorisch haalbaar te maken, wordt een bubbel van 25 voorzien. Dat is nog altijd een halvering van de bestaande contactbubbel van 50.

Vanaf dit weekend

Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Als de maatregelen daar groen licht krijgen, zal er ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn. Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan.

“Gezien de huidige stand van de pandemie vragen de virologen ons om dit zo snel als mogelijk toe te passen”, aldus Dalle. Dalle zelf gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen.

Chiro en scouts

Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren “heel blij en zeer tevreden” op het bereikte akkoord. “Chiro is heel blij dat er is geluisterd naar de sector en ook dat een mogelijkheid wordt geboden voor de +12-jarigen, waar alles stilligt sinds de herfstvakantie”, aldus Niels De Ceulaer, nationaal secretaris.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is globaal zeer tevreden met het resultaat en gaat in overleg met de jeugdsector over hoe dit praktisch te vertalen naar het terrein. “Alles staat wel onder voorbehoud van wat het Overlegcomité beslist”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

Nood aan contact

“Er is begrip voor het bijstellen naar kleinere bubbels bij de min 12-jarigen. De praktische uitwerking zal niet evident zijn, vooral voor de kleinsten in kleine groepjes. Er zijn nog veel vragen over de praktische uitwerking: wordt de begeleiding meegeteld in de bubbel van 10 personen”, reageert De Ceulaer.

Van Reusel is ook blij met het vertrouwen dat wordt gesteld in de verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. Hij wijst op het succes van de zomerkampen, waar met strikte protocollen haast geen besmettingen opdoken. “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewegingsruimte krijgen. Het is het antwoord op een pedagogische noodzaak, de nood aan contact en uitdagingen.”

Praktisch moet nog heel wat uitgeklaard worden: aantallen, grootte van groepen, welke activiteiten? “Zien groepen het zitten om binnen die kaders te werken? Wie dat niet wil, zullen we niet laten vallen”, aldus Van Reusel namens Scouts en Gidsen.

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad, een officiële adviesraad voor de Vlaamse regering, vindt de beslissing “een eerste stap in de goede richting”.

Als het overlegcomité het licht op groen zet, zullen jongeren van 12 tot 18 jaar opnieuw buitenschoolse activiteiten mogen doen in de buitenlucht. “We zijn blij dat de beleidsmakers hun nek uitsteken voor jongeren”, klinkt het bij de Vlaamse Jeugdraad. “We weten dat dit deels ten koste gaat van jongere kinderen, maar begrijpen de beslissing.” Na de krokusvakantie hoopt de Jeugdraad dat er weer meer mogelijk wordt, “maar zonder onnodige risico’s”.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.