Bufferbekken Dadizele officieel in gebruik genomen

© ©JAN STRAGIER
Redactie KW

Gedeputeerde voor integraal waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V) nam het gecontroleerd overstromingsgebied op de Heulebeek in de Moorsledestraat officieel in gebruik. Daarmee werd een nieuwe stap gezet in de waterbeheersing in West-Vlaanderen.

“De jongste jaren werden wij geconfronteerd met een verdriedubbeling van de verantwoordelijkheid op de waterlopen in West-Vlaanderen”, zei gedeputeerde Bart Naeyaert. “Belangrijk daarbij is dat wij uitgaan van het principe van droge voeten voor de bewoners. Pas in tweede instantie komen de waterkwaliteit en de watertoets in aanmerking. Dadizele had last van overstromingen, zowel 2005 en 2012 als door hevige neerslag de bewoners van de Moorsledestraat met wateroverlast te kampen hadden.”

Jan Vandevaveye, verantwoordelijk voor de waterlopen van West-Vlaanderen gaf meer technische uitleg. “Door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied kan er bij extreme weersomstandigheden tot 23.200m3 water gebufferd worden. Naast de Heulebeek werd een bufferbekken gegraven van 350 bij 60 meter. Bij hoge waterstanden in de beek vult het bekken zich via een overloopzone aan de oever. Als de waterstand van de Heulebeek opnieuw lager is stroomt het water via een uitstroomconstructie uit het bekken terug in de beek.”

Maar het bufferbekken heeft een meervoudige functie. “Om de spontane ecologosche ontwikkeling te bevorderen is het overstromingsgebied aangelegd met lichte hellingen en enkele waterplassen die permanent water bevatten. Maar dat bekken heeft ook een recreatieve functie want door de bouw van een brugje wordt een verbinding gemaakt tussen de wijk Kapelleveld en het projectgebied, waardoor een zachte recreatiezone ontstaat.”

De werken kosten ruim 400.000 euro, de gemeente Moorslede zorgde voor de aankoop van de grond. De provincie financierde de werken.

(RBD)

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten