Vandaag/maandag kunnen wijkbewoners subsidies aanvragen voor de organisatie van hun wijkfeest. "Dat reglement dateert al van 2000 - met een herwaardering in 2001 - en was dus wel dringend aan herziening toe", zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). De subsidies voor straatfeesten zullen eenvoudiger aan te vragen zijn. Daarnaast gaat het bedrag ook de hoogte in: van 124 euro naar 250. Ook de wijkfeesten krijgen een budgetverhoging: van 1.240 naar 2.500 e...

Vandaag/maandag kunnen wijkbewoners subsidies aanvragen voor de organisatie van hun wijkfeest. "Dat reglement dateert al van 2000 - met een herwaardering in 2001 - en was dus wel dringend aan herziening toe", zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). De subsidies voor straatfeesten zullen eenvoudiger aan te vragen zijn. Daarnaast gaat het bedrag ook de hoogte in: van 124 euro naar 250. Ook de wijkfeesten krijgen een budgetverhoging: van 1.240 naar 2.500 euro. "Maar één wijkcomité zal nog maar twee keer per jaar aanspraak kunnen doen op deze subsidie. Zo willen we deze feesten herwaarderen en er terwijl ook voor zorgen dat er méér straatfeesten georganiseerd worden.""Daarnaast hebben we ook Wijk in Beweging, waarbij er 20.000 euro voorzien wordt per wijk. Ter info: er zijn acht wijken in Oostende. De verdeling van die budgetten werd in de wijkraad beslist, waarbij mensen hun hand moesten opsteken. Vervolgens werden de budgetten verdeeld. Volgens ons wordt Wijk in Beweging niet langer gebruikt voor wat het bedoeld was."In sommige wijken gaat het volledige budget naar één initiatief. "We merken hierbij ook dat het vaak om de organisatie van evenementen gaat", zegt Maxim Donck. "In de toekomst zal dit ook nog kunnen, maar we willen hier niet toe beperkt zijn."Wijk in Beweging zal voortaan Wijkprikkels heten. "We roepen hiervoor een Wijkjury in het leven. Er is één jury voor de hele stad - samengesteld uit ambtenaren en experten - en vullen die aan met experten per wijk. Zij zullen zich over de subsidieaanvragen buigen en toetsen aan een aantal voorwaarden."Komen de projecten in aanmerking, dan kunnen de Oostendenaars stemmen. Dat zal kunnen via de e-ID thuis maar ook met stemcomputers in het stadhuis en de ontmoetingscentra. Iedere wijk krijgt een vast budget, aangevuld met een variabel budget afhankelijk van de grootte van die wijk. Drie projecten kunnen ofwel 60, 25 of 15 procent van dat budget ontvangen. "Wat dat budget zal zijn, moeten we nog vastleggen. Maar ik wil sowieso behouden wat er nu is", zegt de schepen. "Op deze manier zullen we veel meer Oostendenaars bereiken dan op de wijkraden."In het najaar van 2020 zullen de mensen kunnen stemmen voor projecten die in 2021 georganiseerd worden. Voor volgend jaar lopen er nog enkele overgangsmaatregelen.