De stad richtte de buddy-werking in 2016 om als antwoord op de asielcrisis anderstalige nieuwkomers in onze stad te begeleiden. Vrijwilligers konden zich aanmelden om hen te begeleiden bij hun integratie. Dat varieert van het aanleren van de taal en hen rondleiden in de stad tot hen begeleiden in het...

De stad richtte de buddy-werking in 2016 om als antwoord op de asielcrisis anderstalige nieuwkomers in onze stad te begeleiden. Vrijwilligers konden zich aanmelden om hen te begeleiden bij hun integratie. Dat varieert van het aanleren van de taal en hen rondleiden in de stad tot hen begeleiden in het zoeken van werk of een studierichting. Later stelde de stad een coördinator aan om de vrijwilligers in hun opdracht te begeleiden en hen ook wat vorming te geven.Op vandaag zijn er 36 zogenaamde Budd'Iz in de stad actief. In september kregen ze echter te horen dat er vanaf 2020 geen geld meer is voor de coördinator en dat haar functie niet verlengd wordt. "Het wegvallen van die functie en de zorgvuldig opgebouwde expertise zorgt bij ons voor grote ongerustheid", zegt buddy Jan Debu. "We ervaren het echter ook als een gebrek aan waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk. We voelen aan hoe hoog de dagelijkse nood aan begeleiding voor nieuwkomers is. We vrezen dan ook dat dit de toekomstige werking ernstig hypothekeert en zal leiden tot een hogere werklast voor de stads- en OCMW-diensten."Integratieschepen Lothar Feys garandeert dat de buddywerking blijft bestaan. "Net als het project Babbeldoos, maar het is inderdaad zo dat we enkele taken verschuiven. We bekijken of we de taak van de coördinator in de werking van het Sociaal Huis kunnen integreren. Daar is een ruime personeelsbezetting en hopen we intern een coördinator te vinden die zich over beide projecten kan buigen."(vadu)