Dat de coronacrisis ook een zware impact had en heeft op het onderwijs en het kennis- en vaardighedenniveau van de leerlingen hoeft geen betoog. De lange onderbrekingen, het verlies aan structuur en het in veel gevallen niet evidente afstandsonderwijs via de computer laten sporen na. Dat beseffen ze ook maar al te goed bij de leerkrachtenopleiding van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, gevestigd aan de Sint-Jorisstraat in Brugge. Howest ging dan ook een samenwerking aan met vzw TOL, een Brugse vereniging die al 30 jaar met pedagogen, psychiaters en psychologen werkt rond taal, ontwikkeling en leerstoornissen bij kinderen en jongeren.
...

Dat de coronacrisis ook een zware impact had en heeft op het onderwijs en het kennis- en vaardighedenniveau van de leerlingen hoeft geen betoog. De lange onderbrekingen, het verlies aan structuur en het in veel gevallen niet evidente afstandsonderwijs via de computer laten sporen na. Dat beseffen ze ook maar al te goed bij de leerkrachtenopleiding van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, gevestigd aan de Sint-Jorisstraat in Brugge. Howest ging dan ook een samenwerking aan met vzw TOL, een Brugse vereniging die al 30 jaar met pedagogen, psychiaters en psychologen werkt rond taal, ontwikkeling en leerstoornissen bij kinderen en jongeren."Wij hebben al langer goede contacten met Howest, onder meer door een jaarlijks congres rond educatie in het Concertgebouw Brugge waarvoor we samenwerken", zegt Bernard Van Steenkiste, die als psycholoog coördinator is van vzw TOL. "We vernamen dat er in veel andere steden en gemeenten initiatieven werden genomen om kinderen die door de coronacrisis educatieve problemen ondervonden bij te staan, in de vorm van een soort 'zomerschool' dus. Samen met Howest vonden we het onze plicht om hier in de Brugse regio ook de handen uit de mouwen te steken. We klopten ook aan bij Stad Brugge voor medewerking en daar werd ons een locatie beloofd om de zomerschool te organiseren. Diverse mogelijke locaties passeerden de revue maar uiteindelijk bleek het stadsbestuur toch geen geschikt gebouw ter beschikking te kunnen stellen. Finaal konden we dan hier in het voormalige Belgacomgebouw aan de Rijselstraat, dat sinds kort ook door Howest wordt gebruikt, enkele lokalen inrichten voor de zomerschool. Het moest wel behoorlijk vlug gaan. Tegen 5 juni moesten we onze aanvraag indienen bij het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, om zo de nodige toelating en ondersteuning te verkrijgen." Na bekendmaking van het aanbod in alle lagere scholen op het Brugse grondgebied kwamen aanvragen voor zo'n 130 leerlingen binnen. Er was echter maar plaats voor een 70-tal kinderen. "Omdat er geselecteerd moest worden, wat we ook wel verwacht hadden, hebben we met vzw TOL de leerlingen geselecteerd op basis van achterstand. Dat kunnen we vrij gemakkelijk testen. We hebben daar natuurlijk ook wel wat ervaring in", geeft Bernard Van Steenkiste mee. "In de praktijk komt het erop neer dat we vooral de kinderen selecteerden die ook los van de coronaonderbreking al een achterstand hadden en van wie die achterstand dus nog vergroot is. Kinderen uit het lager onderwijs die geen achterstand hebben raken door die twee maanden coronaonderbreking niet zo heel ver achterop. In het middelbaar onderwijs, waar het tempo al veel hoger ligt, is dat wel een ander verhaal, maar dat is niet onze doelgroep. Er zitten ook wel veel kinderen bij die nog niet zo lang in ons land aanwezig zijn. Kinderen van vluchtelingen dus." Vanuit Howest wordt het initiatief gecoördineerd door Leen Van der Stock, die doorheen het jaar actief is binnen de leerkrachtenopleiding. "We zagen hier ook een mooie kans in voor onze tweedejaarsstudenten uit de lerarenopleiding, die deze zomer dus op de drempel staan van hun derde jaar", aldus Leen. "Ze krijgen een grote mate van vrijheid om zelf de lessen uit te werken voor deze kinderen; uiteraard op basis van de vaardigheden en de kennis die ze in onze opleiding kregen aangereikt. Die studenten krijgen de kans om hierbij actief te zijn ofwel via een vrijwilligerscontract, waarbij ze een kleine vergoeding krijgen, ofwel via een systeem waarbij dit engagement meetelt als een onderdeel van hun stage-uren die ze sowieso moeten doen. Voor hun lessen kunnen ze wel altijd een beroep doen op de begeleiding van Elise Vanderbeck, een jongedame die zelf als leerkracht lager onderwijs afstudeerde aan Howest en doorheen het jaar lesgeeft aan Freinetschool Context in Sint-Kruis, vroeger bekend als De Linde. "Ik vind het heel boeiend om mijn steentje bij te dragen aan zowel de ondersteuning van achteropgeraakte leerlingen als aan het steunen van aspirant-onderwijzers van Howest", zegt Elise. "Ik merk dat de studenten echt wel enorm enthousiast zijn om er iets moois van te maken. Zo bouwden ze samen een prachtige buitenklas uit. En via Howest krijgen ze ook de mogelijkheid om met het allernieuwste educatief materiaal te werken. Zoals een pakket met robotjes om te programmeren. Sowieso krijgen ze enorm veel vrijheid om te experimenteren en om hun opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Dat is zowel voor de kindjes als voor henzelf enorm verrijkend."