Er wordt een gemeenschappelijk bestuursorgaan opgericht, waarin beide ziekenhuizen evenredig vertegenwoordigd zijn. Binnen de vijf jaar moet dit uitmonden in een concreet uitgewerkt plan van aanpak.
...

Er wordt een gemeenschappelijk bestuursorgaan opgericht, waarin beide ziekenhuizen evenredig vertegenwoordigd zijn. Binnen de vijf jaar moet dit uitmonden in een concreet uitgewerkt plan van aanpak. Beide ziekenhuizen behouden binnen deze samenwerking hun eigen bestuursorganen en managementstructuur. Ook de medewerkers van beide ziekenhuizen behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun huidige werkgever (het AZ Sint-Lucas Brugge of het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV). De artsen van beide ziekenhuizen zullen de vraag krijgen om in associatief verband samen te werken.Het doel is de werking van beide ziekenhuizen beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt die een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Brugse. "De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid: ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand, levensbeschouwing of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen", aldus dr. Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan.