Oswald Gantois, die ooit consul was in de VS, India, Japan, Portugal en Algerije, onderhield 25 jaar contact met leden van de Russische geheime dienst KGB en haar opvolger SVR. Volgens het federaal parket lekte hij niet enkel informatie, maar stelde hij ook zijn expertise ter beschikking.
...