Brugse sporthallen krijgen energievriendelijke LED-verlichting

Redactie KW

De werkzaamheden worden gepland tijdens de zomermaanden. De meeste sporthallen zijn dan gesloten, wat tijd en ruimte biedt om de bestaande lampen te vervangen door de LED-tubes. De investering wordt geraamd op 50.000 euro.

Naast de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014, waarmee steden en gemeenten zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens twintig procent terug te dringen tegen 2020, stelde het stadsbestuur van Brugge een nog ambitieuzer klimaatplan op. “Als stad willen we hierbij het goede voorbeeld geven“, aldus schepen van Energie Pablo Annys. “De doelstelling van het Brugse klimaatplan is om tegen 2020 op het hele grondgebied twintig procent minder CO2 uit te stoten, twintig procent minder energie te verbruiken en twintig procent meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. In 2050 wil Brugge een klimaat-neutrale stad zijn.”

LED-verlichting

Om deze doelstelling van het klimaatplan te bereiken, worden voortdurend acties ondernomen. “Eén van deze acties is het energie-efficiënter maken van stadsgebouwen door planmatig en proactief onderhoud”, zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer. “In het kader hiervan beslisten we met het College om in de stedelijke sporthallen de verlichting systematisch te vervangen door energievriendelijke LED-verlichting.” Om uniformiteit te garanderen, wordt dezelfde LED-verlichting aangekocht voor alle Brugse sporthallen. De LED-lampen worden geplaatst in de bestaande armaturen en hebben 50.000 branduren.

Klimaatprobleem

Burgemeester Renaat Landuyt is tevreden dat dergelijke acties bijdragen tot de realisatie van het klimaatplan. “Binnen een stedelijke context gaan we constant op zoek naar lokale mogelijkheden om van onze stad op termijn een veerkrachtige duurzame stad te maken die antwoord biedt op het mondiale klimaatprobleem. De stad klimaatneutraal maken, is een katalysator voor de overgang naar schone technologieën en een sterke economie.”