Brugse populatiemanager moet 100.000 Bruggelingen in het vaccinatiecentrum krijgen

De nieuwe Brugse populatiemanager Tine Rommel.©Davy Coghe Davy Coghe
De nieuwe Brugse populatiemanager Tine Rommel.©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tine Rommel, regiodirecteur bij seniorenvereniging OKRA, is door de eerstelijnszone aangesteld als populatiemanager. “Ik moet er mee voor zorgen dat zoveel mogelijk Bruggelingen zich laten vaccineren.”

Tine Rommel (39) woont in Oedelem en is al twaalf jaar regiodirecteur bij OKRA Brugge. Voordien was deze maatschappelijk assistente actief als ACV-propagandist en coördinator thuiszorg bij de Christelijke Mutualiteiten.

Zij zal al haar ervaring en overtuigingskracht moeten aanwenden om ten minste 70 procent van de Bruggelingen te laten vaccineren. Sinds deze week combineert zij haar job bij OKRA halftijds met de functie van populatiemanager.

Doelgroepen

“Mijn taak voor de komende zes maanden is duidelijk: ik moet 100.000 Bruggelingen in het vaccinatiecentrum krijgen”, glimlacht Tine Rommel.

De Christelijke Mutualiteiten, die in de Brugse zorgraad zetelen, vroegen haar om die uitdaging aan te gaan. In plaats van een externe vacature uit te schrijven, bevroeg de Brugse eerstelijnszone haar partners, in de zoektocht naar een geschikte kandidaat bij hun medewerkers. Zo kwam de CM bij Tine Rommel uit.

“We zullen onze aandacht vooral richten naar bepaalde doelgroepen, bij wie er allerlei mogelijke drempels zijn om zich te laten vaccineren”, zegt de kersverse populatiemanager. “Daarvoor kan ik terecht bij het sterke middenveld in Brugge. Want alleen kan ik die taak niet aan.”

“Er zijn tal van instellingen en verenigingen die zich bezighouden met kansarmen, mensen met een beperking en Bruggelingen met buitenlandse roots. Zij hebben de nodige contacten en kunnen mij helpen bij het bereiken en het sensibiliseren van al die mensen.”

“Het is belangrijk om de mensen goed te informeren”, zegt Tine Rommel. “Sommige kansengroepen bereik je niet op een traditionele manier, met folders of een artikel in de krant.”

Diverse bezwaren

“Ik kan alle hulp gebruiken om kansarmen te bereiken. Mijn talenkennis is te beperkt om zelf van deur tot deur te gaan en bijvoorbeeld Bruggelingen in bepaalde wijken in een vreemde taal, neem nu het Hindi, te woord te staan en hen te motiveren.”

“De redenen om je niet te laten vaccineren, kunnen van velerlei aard zijn. Mijn jongere collega’s die zwanger zijn of met een kinderwens zitten, wachten toch nog liever af. Senioren, die in de media gelezen hebben dat het vaccin van Astra Zenica onvoldoende efficiënt zou zijn bij 55-plussers, zien niet direct het nut van zo’n spuitje in.”

“Anderen zijn onvoldoende op de hoogte van de noodzaak van vaccinaties of hebben bezwaren omwille van hun geloof of overtuiging. Of om andere redenen.”

“Vaak gaat het ook om erg praktische bezwaren: ze kunnen moeilijk in het Boudewijnpark geraken omdat ze geen auto hebben. Ze zien er tegenop, omdat ze te afgelegen wonen en het openbaar vervoer voor hen geen evidente optie is.”

Thuis vaccineren

“We onderzoeken in overleg met de huisartsen de mogelijkheden van thuisvaccinaties voor personen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen.”

“Maar we kunnen niet zomaar elke Bruggeling die minder mobiel is op die manier helpen. Want dan zijn we volgend jaar nog bezig met vaccineren. De goedkope taxidienst voor minder mobiele mensen zal ingezet worden. Er wordt ook gekeken om een mobiele equipe met artsen en verpleegkundigen in te zetten. Die zouden mogelijks hiervoor gebruik kunnen maken van een interventiewagen van de politie.”

Mobiliteit

“Los van die concrete mobiliteitsproblemen ervaar ik vanuit mijn job bij OKRA dat de bereidheid van oudere mensen om zich te laten vaccineren zeer groot is. Ik heb een kleine bevraging gedaan bij Brugse mensen met een beperking: 95 procent van hen ziet het zitten. Dat daarentegen 15 procent van het ziekenhuispersoneel in het AZ Sint-Jan weigerachtig staat, verbaast mij wel. Er is nog veel communicatie en sensibilisatie nodig”, besluit Tine Rommel.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.