Met 'Altijd waakzaam' worden volgens korpschef Dirk Van Nuffel meerdere associaties gemaakt: "Waakzaamheid is een duurzame vorm van autoriteit. Het woord refereert aan zorgzaamheid én controle, zacht én hard optreden, preventie en repressie. Het is tevens een knipoog naar de waakvlam in het logo van de politie en de handen van zorgzaamheid. Altijd betekent uiteraard 24/7 beschikbaarheid."
...

Met 'Altijd waakzaam' worden volgens korpschef Dirk Van Nuffel meerdere associaties gemaakt: "Waakzaamheid is een duurzame vorm van autoriteit. Het woord refereert aan zorgzaamheid én controle, zacht én hard optreden, preventie en repressie. Het is tevens een knipoog naar de waakvlam in het logo van de politie en de handen van zorgzaamheid. Altijd betekent uiteraard 24/7 beschikbaarheid.""De politie heeft de opdracht de stad leefbaar én veilig te houden en dus waakzaam te zorgen voor de inwoners en bezoekers. Met onze nieuwe baseline willen we die eigenschap nu in de verf zetten. We oefenen controle uit maar we doen dat altijd 'ten dienste van de bevolking' en dat mogen mensen niet vergeten. Het woord waakzaamheid dekt onze hele lading en past bij elk type politiewerk", vervolgt Dirk Van Nuffel.Het nieuwe logo verwijst naar de kleuren van het Brugse stadslogo en de stadsvlag. De lichtblauwe lijn refereert naar de kleur van de lokale politie. Het rode puntje na de baseline geldt als statement en is een knipoog naar de daadkrachtige aanpak van het Brugse korps.Met het lanceren van de nieuwe baseline, werd ook de missie en visie van Politie Brugge in het nieuwe Zonale Veiligheidsplan voor de komende vijf jaar samengevat in een mission statement. "Politie Brugge staat in voor de veiligheid van de Bruggelingen en de vele bezoekers én de leefbaarheid in onze stad", verduidelikt Dirk Van Nuffel."Wij helpen en komen tussen als een neutrale bemiddelaar bij maatschappelijke problemen en handhaven waar nodig. Onze dienstverlening is op maat, desnoods daadkrachtig maar altijd volgens de wet en met het nodige respect voor alle betrokken partijen. Een efficiënte samenwerking met vele partners is hierbij cruciaal. De Brugse politie gaat deskundig en doeltreffend te werk, communiceert transparant, handelt rechtvaardig en is betrouwbaar. Wij zijn een betrokken team van medewerkers die dag en nacht beschikbaar én waakzaam zijn. Ook wij innoveren en sturen bij maar blijven een houvast voor de bevolking."Uit deze mission statement werden drie kernwaarden gedistilleerd. Betrouwbaar en betrokken, daadkrachtig en deskundig, transparant en neutraal. Nu valt nog af te wachten hoe die waarden elke dag in de praktijk op straat in Brugge nageleefd en uitgevoerd worden.Korpschef Dirk Van Nuffel is daar zich ten volel van bewust: "Een missie en visie van een bedrijf of organisatie moeten gedragen worden door alle medewerkers. Vaak worden die uitgeschreven in ellenlange teksten die niet altijd laagdrempelig of toegankelijk zijn. En dan mist het zijn doel. Deze baseline en beknopte missietekst zijn dus handige tools om de neuzen van onze mensen nog meer in dezelfde richting te krijgen en zo nog beter samen te werken. Extern naar de bevolking toe willen we hiermee eenduidig en helder communiceren. We weten intussen allemaal hoe belangrijk dat is, zeker in crisissituaties. "