Brugse politie controleert handelszaken en sluit onhygiënische slagerij

De Brugse poltie trof ook verdachte koopwaar aan, waaronder cannabis verkruimelaars.
De Brugse poltie trof ook verdachte koopwaar aan, waaronder cannabis verkruimelaars.
Stefan Vankerkhoven

De Brugse politie heeft diverse handelszaken in Brugge gecontroleerd. Bedoeling was om na te gaan of de uitbaters de wetgeving op tewerkstelling, sociale zekerheid en voedselveiligheid respecteren. Daarnaast gingen de rechercheurs ook na of er tussen de handelswaar ook illegale middelen worden aangeboden. Eén slagerij moet de deuren sluiten wegens slechte hygiëne.

Deze gecoördineerde actie gebeurde in samenwerking met inspecteurs van de Rijksdienst sociale zekerheid, FOD Financiën, FAVV (voedselveiligheid) en TSW (Toezicht Sociale Wetten).

Het is niet de eerste keer dat Brugse dag- en nachtwinkels gecontroleerd worden. De controles maken deel uit van een integraal plan, waarbij uitbaters van handelszaken onaangekondigd bezoek krijgen om te zien of ze zich aan alle regels houden. Ook de Smedenstraat – waar bij politie en stad geregeld klachten over binnenkomen – werd bij de recente actie meegenomen. Gezien handel in drugs ook een prioriteit in het Brugse Zonale Veiligheidsplan is, namen de rechercheurs uiteraard ook verdachte handelswaar onder de loep.

De actie van afgelopen donderdag leverde alvast heel wat resultaten op. Zo werden er 4 PV’s opgemaakt voor zwartwerk in enkele voedingszaken waarbij 1 medewerker ook illegaal in het land leek te verblijven. Er werden ook 4 inbreuken op de hygiënewetgeving vastgesteld en op dat vlak gaf het FAVV ook nog eens 5 waarschuwingen.

Sluiting

Voor één slagerszaak werd zelfs de procedure tot sluiting opgestart wegens het niet naleven van hygiënevoorschriften. Een 5-tal handelaars nam het niet al te nauw met de fiscale wetgeving. Ook daarvoor werden de nodige PV’s opgemaakt. In sommige nacht- en dagwinkels vonden de speurders ook verdachte koopwaar. Het gaat hierbij om zogenoemde crushers of cannabisverkruimelaars die het gebruik van drugs vergemakkelijken.

Daarnaast bieden enkele uitbaters ook CBD-producten aan. Het gaat hier om een soort kruidenrookwaar met een zeer lage THC-waarde die dus nauwelijks een roes zou mogen veroorzaken. Producten die zich vaak in de grijze zone bevinden. De dubieuze rookwaar – waarvan sommige producten zonder takszegel – werd alvast in beslag genomen. De Brugse recherche zal nu nagaan of deze producten wel legitiem mogen worden verkocht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.