"Als het ontdubbelen van de klassen en afstand houden van kracht blijven, is een uitbreiding van het fysiek les geven op school wellicht niet meer haalbaar", zegt Lien Hautekeete, directeur van het KTA Brugge. Bijgevolg zullen de leerlingen van het eerste, derde en vijfde studiejaar tot eind juni thuis online onderwijs blijven krijgen en hun opwachting dus niet meer maken in de grootste school van Brugge.
...

"Als het ontdubbelen van de klassen en afstand houden van kracht blijven, is een uitbreiding van het fysiek les geven op school wellicht niet meer haalbaar", zegt Lien Hautekeete, directeur van het KTA Brugge. Bijgevolg zullen de leerlingen van het eerste, derde en vijfde studiejaar tot eind juni thuis online onderwijs blijven krijgen en hun opwachting dus niet meer maken in de grootste school van Brugge."De veiligheid van onze 1.650 leerlingen en 300 personeelsleden is het belangrijkste", benadrukt Hautekeete. Daarom herstarten de lessen op school slechts voor bepaalde groepen. "De focus ligt op de eindjaren en de scharnierjaren, waar de leerlingen een keuze moeten maken voor volgend schooljaar. Een heikel punt is de teleurstelling van ouders, leerlingen en leerkrachten die niet terug kunnen keren.""De veiligheidsmaatregelen zijn ingrijpend. In ons draaiboek gaat veel aandacht naar het zichtbaar maken van de veiligheidsinstructies. Dat gebeurt via signalisatie op muren en grond", aldus de directrice. Met andere woorden, er treedt een eigen circulatieplan in voege. "Lesroosters zijn aangepast, klassen ontdubbeld. Niet alle leerlingen komen op hetzelfde moment toe op school: vrijdagmorgen verwelkomen we 200 personen en 's namiddags 70 personen. Er is voldoende ruimte om de social distancing te kunnen waarborgen voor die groepen. En er zijn triagepunten om de leerlingen bij de start op te vangen. Er is ook een strikt hygiëneplan voor de poetsdames."In principe worden in het secundair onderwijs op vrijdag 15 mei enkel de laatstejaars verwacht, omdat zij na dit schooljaar of verder studeren, of op zoek gaan naar een job. Pas na een evaluatie kunnen de scharnierjaren vanaf 29 mei aansluiten. Voor de andere jaren blij 'preteaching' via afstandsonderwijs van kracht. Maar directeur Koen Seynaeve van Sint-Lodewijks wijkt hiervan af, met de zegen van de onderwijsinspectie."Ons schoolgebouw laat toe om maximaal 200 van de 1300 leerlingen tegelijkertijd veilig te ontvangen. Wij zijn vertrokken vanuit drie vragen: welke studierichtingen en jaargangen hebben echt examens nodig? Hoe waren de punten van de leerlingen voor de lockdown? Welke lessen kun je moeilijk uiteenzetten via videoconferentie? Zo hebben we een selectie gemaakt. Er worden op school aan alle leerjaren lessen gegeven voor de vakken die echt examens in juni vereisen. Dat zijn Latijn en wiskunde in scharnierjaren, wetenschappen in wetenschappelijke richtingen. Het gaat om vier examens in de derde graad, drie in de tweede en twee in de eerste graad. Alle leerlingen komen dus voor een beperkt aantal vakken naar school. De andere vakken worden online gegeven. De voorbije weken heeft dit afstandsonderwijs goed gewerkt. Een pluim voor de werklust van onze leerlingen. We werken met vier tijdslots in de voor- en de namiddag, zodat er op de speelplaats nooit meer dan 50 leerlingen zullen zijn."Het VTI Brugge, met 530 leerlingen, heeft de heropstart omgedoopt tot MOHOW... je wit da toch... MOHOW staat voor Mondmasker, altijd - Op 1,5 meter - Hoesten en niezen? - Oppervlaken schoonmaken - Was je handen, veel. "Er zijn draaiboeken voor leerlingen en leerkrachten en er zijn een hygiëneplan en een risicoanalyse opgemaakt", zegt campusdirecteur Peter Schotte van VTI Brugge Zandstaat. "Door het verschuiven van lesroosters is het aantal leerlingen dat gelijktijdig komt verspreid over de week en nooit meer dan 78 personen. Er is noodopvang voor jongeren die het moeilijk hebben thuis. Hét heikel punt wordt in de bubbel blijven, het volgen van de richtlijnen. Er moeten automatismen afgeleerd worden. Het wordt niet makkelijk om de afstandsregels toe te passen in de praktijklessen. De lokalen voldoen slechts voor acht leerlingen."Volgens Mieke Verhelst, directeur van het Technisch Instituut Heilige familie (1.200 leerlingen), vraagt de heropstart vooral voor de kunst- en praktijkvakken veel creativiteit: "De leerlingen apotheekassistent, opvoeder-begeleider en jeugd- en gehandicaptenzorg lopen stage. 300 andere leerlingen van het 6de en 7de jaar verwelkomen we twee dagen per week voor 14 uren les. Vrijdag verwachten we 120 leerlingen, dat aantal bouwen we geleidelijk op. Anderhalvemeteren en handhygiëne zijn de speerpunten. Binnen het leslokaal krijgt elke leerling een vaste plaats, binnen de schoolmuren moet iedereen een mondkapje dragen. Onze leerkrachten mode stelden pakketten samen met alle benodigdheden voor mondkapjes, die door vrijwilligers gestikt worden. In de afdeling wetenschappen stellen we het labowerk uit. En de kans dat onze leerlingen haarzorg en schoonheidsverzorging nog klanten mogen verzorgen dit schooljaar is klein. Het wordt een opgave om fysiek afstand te bewaren. De emoties bij het terugzien, dat is de onvoorspelbare factor..."