Mantelzorgers zijn mensen die zich op vrijwillige basis engageren om chronisch zieken of mensen met een beperking langdurig bij te staan. Dat kan gaan om familieleden, vrienden of buren.
...

Mantelzorgers zijn mensen die zich op vrijwillige basis engageren om chronisch zieken of mensen met een beperking langdurig bij te staan. Dat kan gaan om familieleden, vrienden of buren. "De premie die de Stad Brugge voor mantelzorgers ter beschikking stelt bedroeg tot nu toe 20 euro per maand, maar in de begroting werd de verhoging tot 40 euro voorzien", meldt Welzijnsschepen Martine Matthys. "Het is van bijzonder groot belang dat wij die mensen ondersteunen, in tijden waarin vooral ook senioren met een zorgvraag zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven."Stéphanie Theuninck, Mintus-verantwoordelijke van 'Langer thuis in eigen huis': "Voor mantelzorgers werd twee jaar geleden 'De Mantelfluisteraar' geopend, het eerste Mantelzorgcafé. "Het is een plaats waar mantelzorgers een luisterend oor vinden en op adem kunnen komen. Wij willen er via het 'café' voor zorgen dat zij zich gewaardeerd, gehoord en gesteund voelen.""Met bijeenkomsten, losse babbels en infomomenten ondersteunen wij hen in hun opdracht", vult Els Verstraete aan. Els is centrumverantwoordelijke van Dienstencentrum Ter Leyen in Assebroek, waar het eerste mantelzorgcafé van start ging. "Wij zijn oprecht blij met de aandacht die het Jaarboek Ergotherapie besteedt aan het concept.", bevestigt Mintus-voorzitter Pablo Annys. "Het is in het bijzonder een bevestiging van onze aandacht voor 'zorg met een plus', voor alle senioren in de Brugse regio."Mintus-coördinator Bart Lambrecht: "Straks openen dus onze drie nieuwe Mantelfluisteraarcafé's. Morgen, woensdag, is er een eerste bijeenkomst in Den Breydel, bij de Jan Breydellaan in Sint-Andries. En straks zijn ook in Ten Boomgaarde in Sint-Michiels en De Dijk in Sint-Pieters mantelzorgers welkom. De eerste activiteit is telkens een informatiesessie omtrent de mantelzorgpremie. Het is immers cruciaal, dat wie zich inzet voor iemand in familie of kennissenkring, beseft dat hij of zij in aanmerking komt voor het statuur van mandelzorger en dus ook van de betreffende premie!"Wie meer informatie wenst omtrent de premie of gratis wenst in te schrijven voor de Mantelzorgcafé's kan terecht op het nummer 050 32 60 10 of terleyen@mintus.be