Mantelzorgers zijn mensen die zich op vrijwillige basis engageren om chronisch zieken of mensen met een beperking langdurig bij te staan. Dat kan gaan om familieleden, vrienden of buren.
...