De stookolie installatie van de Heilige Magdalenakerk was aan vervanging toe, die klus zou de kerkfabriek een half miljoen euro kosten. Bijgevolg werd uitgekeken naar een duurzaam en goedkoper alternatief, gekoppeld aan de haalbaarheidstudie van deze kerk, die resoluut niet kiest voor herbestemming maar voor herwaardering. Toerisme Vlaanderen heeft de Magdalenakerk trouwens aangeduid als één van de elf Vlaamse erfgoedlocaties die kunnen toetreden tot een netwerk van inspirerende meetinglocaties.
...

De stookolie installatie van de Heilige Magdalenakerk was aan vervanging toe, die klus zou de kerkfabriek een half miljoen euro kosten. Bijgevolg werd uitgekeken naar een duurzaam en goedkoper alternatief, gekoppeld aan de haalbaarheidstudie van deze kerk, die resoluut niet kiest voor herbestemming maar voor herwaardering. Toerisme Vlaanderen heeft de Magdalenakerk trouwens aangeduid als één van de elf Vlaamse erfgoedlocaties die kunnen toetreden tot een netwerk van inspirerende meetinglocaties.ZonaalConcreet werd in de Heilige-Magdalenakerk infraroodverwarming van het type lange golf geïnstalleerd. "Het gaat om pionierswerk, dat in Vlaanderen nog niet ingeburgerd is in het kerkelijk erfgoed", stelt Koen Dekorte, secretaris van de kerkfabriek. Het grote voordeel is dat infraroodverwarming zonaal kan gebruikt worden, terwijl bij klassieke luchtverwarming het volledig kerkvolume moet opgewarmd worden.De installatie van deze duurzame vorm van verwarmen, die CO2 neutraal is, kostte de kerkfabreik amper 50.000 euro. Daarnaast werd geïnvesteerd in ledverlichting, met sensoren die het licht automatisch dimmen of uitschakelen bij voldoende sterk zonlicht. "Ons gigantisch glasraam wordt elke morgen en avond op dezelfde manier verlicht. Een geschenk voor al wie de kerk passeert. Alleen jammer dat we op ons dak geen zonnepanelen mogen plaatsen in de Unesco wereldefgoedstad", aldus Koen Decorte.Voor klimaatschepen Minou Esquenet is de Heilige-Magdalenakerk een belangrijke proeftuin om als stad en gemenschap energiezuiniger en duurzaam te worden: "Tegen 2030 moet Brugge zijn uitstoot met 40% verminderen. De stad wil af van de fossiele brandstoffen en heeft daarom een intern klimaatteam samengesteld, met vertegenwoordigers van alle stadsdiensten. Maar er zijn ook inspanningen vereist van de gemeenschap, deze kerk geeft het goede voorbeeld."Koen Malfliet, stafmedewerker bij Ecokerk, looft de inspanningen van de Heilige-Magdalenakerk om klimaatneutraal te worden: "Wetenschappers stellen dat het vijf voor twaalf is. We kunnen de temperatuurlimiet van 1,5° Celsius opwarming nog halen, enkel als de netto uit stoot in 2050 werldwijd herleid is tot nul.""Een ecokerk is actief op drie assen. Via ecospiritualiteit motiveren we mensen tot een ecologische levensstijl en ethiek. We geven via de as ecopraktijk concrete tips voor een duurzame werking. De derde as is deelname aan maatschappelijk debat en politieke actie. Voor Ecokerk staat ecologie altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht, bij ons en wereldwijd. De werking van de Heilige Magdalenakerk, die openstaat voor vele 'verbindende' initiatieven en organisaties, zoals Yot, past dit perfect toe en is een voorbeeld voor vele andere kerken die nog werken aan een eigen klimaatplan."