Sandra Timmerman ziet met lede ogen aan hoe er ook deze zomer heel wat zomerbars opduiken in Brugge. "Als horecafederatie hebben wij het sowieso moeilijk met tijdelijke uitbatingen die dan in de commercieel interessante zomermaanden concurrentie vormen voor de reguliere horeca die het hele jaar door veel kosten heeft én belastingen en allerhande taksen moet betalen", zegt Sandra Timmerman. "Maar nu, in deze voor de horeca bijzonder moeilijke tijden door de coronacrisis, zien we deze tijdelijke uitbatingen helemaal niet graag komen. Nu zou de fel geplaagde horeca alle kansen moeten krijgen om het inkomstenverlies door de maandenlange opgelegde sluiting enigszins te compenseren. En dat hebben wij ook zo laten weten aan het stadsbestuur."
...

Sandra Timmerman ziet met lede ogen aan hoe er ook deze zomer heel wat zomerbars opduiken in Brugge. "Als horecafederatie hebben wij het sowieso moeilijk met tijdelijke uitbatingen die dan in de commercieel interessante zomermaanden concurrentie vormen voor de reguliere horeca die het hele jaar door veel kosten heeft én belastingen en allerhande taksen moet betalen", zegt Sandra Timmerman. "Maar nu, in deze voor de horeca bijzonder moeilijke tijden door de coronacrisis, zien we deze tijdelijke uitbatingen helemaal niet graag komen. Nu zou de fel geplaagde horeca alle kansen moeten krijgen om het inkomstenverlies door de maandenlange opgelegde sluiting enigszins te compenseren. En dat hebben wij ook zo laten weten aan het stadsbestuur." "We hebben gevraagd om dit jaar geen zomerbars te vergunnen. En ondanks mondelinge beloftes dat er rekening mee zou gehouden worden, en zelfs een WhatsApp-bericht van een schepen met de melding dat er géén tijdelijk uitbatingen zouden komen die concurrentie kunnen vormen voor de horeca, zien we nu toch een hele reeks van die pop-upbars opduiken", klinkt het verder bij de spreekbuis van Horeca Brugge en Ommeland vzw. "Daarin zijn we toch wel teleurgesteld, eerlijk gezegd. Er worden zelfs nieuwe, bijkomende tijdelijke uitbatingen vergund, vernam ik." "Daarbij kan ik me niet van de indruk ontdoen dat personen of instanties die banden hebben met het stadsbestuur, zoals voormalige gemeenteraadsleden of mensen waarmee de stad eerder al samenwerkte, een voetje voor hebben. Dus ook op dat vlak is het niet voor iedereen gelijk, een gang van zaken die wij als horecafederatie zeker betreuren", haalt Timmerman uit. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) werd er wel degelijk rekening gehouden met de verzuchtingen van de reguliere horeca. "Wij kennen hun bekommernissen en hebben die zeker ter harte genomen. U moet weten dat het grootste deel van de aanvragen voor zomerbars geweigerd werd. Hadden we alle aanvragen toegestaan, dan zou er bij manier van spreken iedere vijfhonderd meter een zomerbar te zien zijn", stelt de burgemeester. "Ons uitgangspunt is dat zomerbars die er vorig jaar ook al waren terug konden komen. Anderen hebben we geweigerd of we hebben de exploitanten de openingsuren laten inperken, zoals bij zomerbar Peloeze, zodat ze minder concurrentie zouden vormen voor de horeca. Een aantal uitbatingen stelde in hun aanvraag ook dat ze nauw samenwerken met bestaande horeca." "Ik vind het trouwens toch wel opmerkelijk dat het bestuur van Horeca Brugge vzw bij ons bijna komt smeken om zeker geen zomerbars te vergunnen terwijl we meerdere aanvragen voor zomerbars binnen krijgen waar dan horeca-uitbaters blijken achter te zitten...", merkt de burgemeester op. Wie overigens graag eens een lekker drankje had gedronken in de prachtige tuin van de Godelieveabdij langs de Boeveriestraat is eraan voor de moeite, want een aanvraag voor een zomerbar op deze locatie werd geweigerd door het stadsbestuur.Sandra Timmerman blijft er echter bij dat de horeca in deze geen eerlijke behandeling krijgt. "Mensen willen 'beleving' in de zomer, iets speciaals. Als een horeca-uitbater in de binnenstad dan eens het terras extra zomers wil aankleden, met een palmboompje of wat rieten matten of zo, dan volgt quasi altijd een weigering van het stadsbestuur. En dan trekken de mensen natuurlijk naar al die zomerbars, waar blijkbaar wel alles kan en mag", stelt Timmerman. "De horeca mag nu wel weer open, maar met al die beperkingen beleven we nog altijd moeilijke tijden. En nu beseffen we in Brugge pas echt hoe belangrijk het internationaal toerisme voor ons is. Met het binnenlands toerisme en dat uit de buurlanden alleen komen we er niet. Of er al faillissementen zijn in Brugge omwille van de coronacrisis? Het lijkt me voorlopig van niet, maar ik hou mijn hart vast voor het najaar als de schade door al die inkomstenverliezen zich echt zal laten voelen."