In een nieuwsbrief waarschuwt de vzw Horeca Brugge en Ommeland voor bedrieglijke ronseling van publiciteit. Ene Abraham V., ook bekend onder de namen Bram en Ampie, ronselt publiciteit voor een website en magazine met de naam Eat In Brugge. In de nieuwsbrief, gericht aan de Brugse horeca, staat ook een kopie van een brief die Toerisme Brugge richtte aan V. "Ten onrechte belooft u dat Toerisme Brugge zal instaan voor de verdeling van deze uitgave waar wij noch in betrokken noch bekend mee zijn", lezen we.
...