Brugse gezinnen sluiten hun woning aan op fossielvrij warmtenet van IVBO

In de Brugse woonwijk in aanbouw, Blauwe Torenpoort, hebben de eerste gezinnen hun nieuwe, duurzame woning betrokken. Voor hen, maar ook voor IVBO is dit een primeur, want voor het eerst sluit IVBO ook particuliere woningen aan op haar warmtenet om die fossielvrij van warmte te voorzien.

© Davy Coghe

In de IVBO energiecentrale langs de Pathpoekeweg in Brugge wordt jaarlijks 180.000 ton huishoudelijk afval omgezet in elektriciteit, proceswarmte en warmte voor het warmtenet met 15 km ondergrondse buizen.

Sinds de jaren 80 levert IVBO zo grote hoeveelheden restwarmte aan diverse bedrijven en publieke instellingen zoals het ziekenhuis AZ St-Jan, de gevangenis, vele gebouwen van het OCMW… Op die manier worden deze gebouwen op een duurzame manier verwarmd en het ziekenhuis wordt zo zelfs van koeling voorzien. Voorzitter Minou Esquenet: ‘We blijven hier verder op inzetten: onlangs nog konden we WZC De Viedberg inkoppelen: daar wordt het gedeelte warmte dat via de gasketel geleverd werd, nu via het warmtenet aangevoerd.”‘

Fossielvrij wonen

Langs de Blankenbergse Steenweg in de Brugse wijk Sint-Pieters realiseren zowel Woningbouw Blomme als de Brugse Maatschappij voor Huisvesting momenteel een nieuwe woonwijk. In het project van Woningbouw Blomme (Blauwe Torenpoort), zijn deze week de eerste woningen betrokken. IVBO zette met enthousiasme zijn schouder onder het fossielvrij verwarmen van deze nieuwe wijk. Dankzij een nieuwe aftakking van het bestaande warmtenet (880 kW) genieten sinds deze week voor het eerst particuliere woningen van duurzame gebouwverwarming, maar ook van sanitair warm water.

In beide projecten (Duivekeete en Blauwe Torenpoort) zullen de bewoners niet alleen kunnen genieten van lagere energiefacturen, de woningen in hun wijken zullen per jaar ook 160 ton minder CO2-uitstoot genereren.

Verwarmingsrevolutie

IVBO-voorzitter Minou Esquenet, die tevens Brugs schepen van energie en klimaat is, is verheugd: “Voor IVBO is dit een verdere optimalisatie van haar energie-efficiëntie. IVBO pionierde in 1982 toen het de verbranding van huishoudelijk afval koppelde aan de productie van energie en het mogelijk maakte om gasloos, en dus CO2-vrij te verwarmen.”

“Vandaag maakt het bedrijf zijn voorbeeldfunctie verder waar door de klimaatdoelstellingen van de Stad Brugge in de praktijk te brengen. Ongeveer de helft van de CO2-uitstoot op het Brugse grondgebied is het gevolg van gebouwenverwarming met fossiele brandstoffen. Tegen 2050 zullen onze Brugse woningen fossielvrij verwarmd moeten worden zonder aardgas en stookolie en voor sommige zones zal een warmtenet de meest interessante oplossing zijn. We zetten als stad volop onze schouders onder deze energietransitie en verwarmingsrevolutie om onze burgers hierbij te helpen. In het voorjaar van 2021 wordt een warmtezoneringskaart opgeleverd voor Brugge die per wijk duidelijk maakt welke technologie aangewezen zal zijn.’

600 wooneenheden

Aangezien in de directe omgeving van het warmtenet nog verschillende nieuwe projecten gepland zijn, wordt dit duurzaamheidsverhaal verder uitgerold. “Wat specifiek de woonwijken betreft, streven we tegen 2025 naar een uitbreiding van het warmtenet naar 600 woningen’, zegt CEO Geert Quaegebeur van IVBO.

Schepen Minou Esquenet besluit: “Het is goed te zien dat de bewustwording rond duurzaamheid groeit. Eerst waren enkel grotere entiteiten zoals instellingen als het AZ bezig met fossielvrij verwarmen, maar vandaag is ook de aannemer die bouwt voor de individuele particulier bereid inspanningen te doen. En dat is erg belangrijk, want zo ontstaan mentaliteitsveranderingen, als ook gewone mensen aan den lijve kunnen ondervinden dat duurzaam verwarmen niets afdoet aan modern comfort.”

“IVBO was zoveel jaren geleden visionair met de aanleg van een groot warmtenet en daar plukken we nu nog, en met steeds meer, de vruchten van. Het is nu zaak te blijven investeren in de verdere uitrol van dit net zodat onze kleinkinderen en hun kinderen hetzelfde kunnen zeggen over ons. Het gaat over belangrijke investeringen maar als alle niveaus een verantwoordelijkheid opnemen dan kunnen we samen verder schrijven aan dit mooie en duurzame verhaal.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.