Voor een diepgelovig praktiserend katholiek als de Brugse ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe was de gedachte ondraaglijk. Door de coronamaatregelen zou hij de eerste communie van zijn oudste kleinzoon Jochen niet bij kunnen wonen, zo zag het er lange tijd naar uit. De afstandsregels en de beperkte capaciteit van de Maria Assumptakerk in Assebroek maakten dat onmogelijk, zo werd geoordeeld door de directie van basisschool De Zonnetuin. De ereschepen plaatste zelfs een hartenkreet op zijn Facebookprofiel. Geen plaats voor oma en opa bij de communie van kleinzoon?!, zo klonk de inleiding van zijn post. Er volgde al snel een stroom aan reacties en steunbetuigingen.
...

Voor een diepgelovig praktiserend katholiek als de Brugse ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe was de gedachte ondraaglijk. Door de coronamaatregelen zou hij de eerste communie van zijn oudste kleinzoon Jochen niet bij kunnen wonen, zo zag het er lange tijd naar uit. De afstandsregels en de beperkte capaciteit van de Maria Assumptakerk in Assebroek maakten dat onmogelijk, zo werd geoordeeld door de directie van basisschool De Zonnetuin. De ereschepen plaatste zelfs een hartenkreet op zijn Facebookprofiel. Geen plaats voor oma en opa bij de communie van kleinzoon?!, zo klonk de inleiding van zijn post. Er volgde al snel een stroom aan reacties en steunbetuigingen. "Tot enkele weken geleden zag het er naar uit dat er maar vier personen per communicant zouden mogen aanwezig zijn. Er zouden écht hartverscheurende keuzes moeten worden gemaakt over wie de viering zou mogen bijwonen... Uiteraard moeten de ouders erbij zijn, maar ook de grootouders, meter, peter en broertjes en zusjes willen zo'n evenement niet missen uiteraard", stelt Vanden Berghe. "Mijn vrouw had daarom zelfs voorgesteld dat zij in de wagen zou wachten, terwijl ik de communie bijwoonde... Kan je je voorstellen hoe ver dat gaat...?!""Natuurlijk ben ik in gesprek gegaan met de schooldirectie, die ik overigens niets verwijt want zij passen ook maar de van hogerhand opgelegde richtlijnen toe. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de communie bij te wonen, hebben ze de communicanten zelfs opgesplitst in twee groepen, een om 9.30 uur en een om 11 uur. Nadat de maatregelen voor evenementen door de Veiligheidsraad versoepeld werden, kon het aantal familieleden per communicant gelukkig toch opgetrokken worden tot zes personen. Ik heb er bij de school dan voor geijverd dat kleutertjes, zoals mijn vierjarige kleinzoon Niels, de broer van Jochen, buiten die zes zouden gehouden worden, zodat ze ook mee kunnen. Dat werd uiteindelijk ook toegestaan, maar een stoel werd niet voorzien. Nu kunnen van onze familie dus de ouders, de drie grootouders, broertje Niels en de peter van Jochen mee. Gelukkig is het al bij al goed gekomen. Je moet weten dat Jochen begon te huilen, toen hij vernam dat oma en opa er niet zouden kunnen bij zijn. Hartverscheurend. Nu we er toch kunnen bijzijn, is hij echt door het dolle heen", zegt Vanden Berghe. Jean-Pierre Vanden Berghe is dus tevreden dat het voor zijn familie nu min of meer goed is gekomen, maar beseft terdege dat het probleem bij veel andere families helemaal niet van de baan is. "Wij hebben een eerder kleine familie, maar bij mensen met meer kinderen en kleinkinderen dringen heel moeilijke, hartverscheurende keuzes zich op. Want die zes was echt het uiterste maximum voor de communie op deze locatie. En ook elders in ons land is het natuurlijk een probleem. Natuurlijk heb ik wel begrip voor die beperkingen door het coronavirus - mijn vrouw en ik behoren door onze leeftijd zelf tot de risicogroep - maar als ik dan zie dat er wel weer duizenden mensen in voetbalstadions binnen mogen en dat zoveel mensen deze zomer op elkaar plakten aan de kust, dan stel ik me daar toch wel vragen bij.""Waar ik me als wiskundige (Vanden Berghe gaf jarenlang wiskundeles in het secundair onderwijs, red.) ook geweldig aan stoor is de manier waarop de coronacijfers gepresenteerd worden, ook door het officiële agentschap Sciensano. Er wordt gegoocheld met cijfers, percentages en grafieken over besmettingen, maar wat er niet of in elk geval onvoldoende bij wordt gezegd is dat de testcapaciteit enorm is toegenomen in vergelijking met de eerste maanden van deze crisis. Die cijfers moeten in het juiste perspectief gegeven worden", oordeelt de oud-schepen. De actieve professionele en politieke loopbaan van Vanden Berghe mag dan al een tijdje achter de rug zijn, de gewezen politicus heeft de handen nog goed vol. "Ik heb nog heel wat bestuursmandaten, vooral in het onderwijs zoals bij de Abdijschool Zevenkerken en bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Door de coronacrisis lopen de meeste vergaderingen nu via videoconferentie. Ik ben daar intussen goed in mee en zie er ook wel de voordelen van in. Maar op bepaalde momenten is het toch ook wel nodig om elkaar eens echt in de ogen te kunnen kijken, om de lichaamstaal op te vangen. Ook in de politiek is dat natuurlijk belangrijk."De ereschepen noemt zich nog steeds een trotse CD&V'er, maar is niet onverdeeld gelukkig met de positie van zijn partij op nationaal vlak. "Ik voel me niet zo goed bij onze deelname aan die formatiegesprekken zonder N-VA. Er had nog meer geprobeerd moeten worden om N-VA mee aan boord te krijgen. Het lijkt me niet goed dat zo'n groot deel van de Vlaamse kiezers zich niet zal vertegenwoordigd zien in de regering. Pas op, ik besef dat het niet gemakkelijk is en Joachim Coens doet zijn uiterste best als voorzitter - ik steun hem en heb voor hem gestemd - maar hij heeft het niet gemakkelijk doordat er zoveel verdeeldheid is over de regeringsvorming. De partij heeft het zeker niet gemakkelijk nu. Ik hoop dat we binnenkort weer allemaal aan één zeel zullen trekken."