Het stadsbestuur wil deze vorm van inspraak in de toekomst nog toepassen voor grote projec...

Het stadsbestuur wil deze vorm van inspraak in de toekomst nog toepassen voor grote projecten, maar zoekt online en offline alternatieven om ook jongere Bruggelingen te betrekken.Er zal ook geëxperimenteerd worden met burgerbudgetten: de stad stelt een buurt een budget ter beschikking om zaken te realiseren die de wijk ten goede komen. Buurt aan de beurt leverde 4.062 meldingen en 145 suggesties op, zoals een premie voor hernieuwbare luiers. (SVK)