Dirk De fauw lanceert de campagne "Zorgen voor morgen begint vandaag", waarmee hij de Bruggelingen wil uitdagen om méé de engagementen van het burgemeestersconvenant te helpen realiseren. Op 30 juni besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het burgemeestersconvenant 2030. Dit mondiale netwerk van kleine en grote steden wil de broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderen...

Dirk De fauw lanceert de campagne "Zorgen voor morgen begint vandaag", waarmee hij de Bruggelingen wil uitdagen om méé de engagementen van het burgemeestersconvenant te helpen realiseren. Op 30 juni besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het burgemeestersconvenant 2030. Dit mondiale netwerk van kleine en grote steden wil de broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderen in vergelijking tot 2011. "De lat voor 2030 ligt heel hoog: om 40 procent reductie van de lokale CO2-uitstoot te behalen tegen 2030 moeten we in de komende tien jaar telkens drie procent minder uitstoten per jaar", beseft de burgemeester.Dirk De fauw wil het burgemeestersconvenant laten groeien tot een soort 'burger mee convenant': "We hebben een jaar tijd om tot een concreet plan te komen dat ons moet leiden naar die 40 procent CO2-reductie. Dat is specialistenwerk, waarvoor we de experten van VITO en Ingenium onder de arm genomen hebben. Zij onderzoeken samen met onze stadsdiensten hoe we deze versnelde aanpak kunnen realiseren. Bij zowel bij de opmaak van het plan als bij de uitvoering willen we de Bruggelingen betrekken.""Heel wat Bruggelingen zijn overgeschakeld op groene stroom, hebben hun wagen ingeruild voor de fiets, hebben geïnvesteerd in een warmtepomp of zonnepanelen. Deze groep moeten we uitbreiden door ze mee eigenaar te maken van onze uitdaging. Niet het stadsbestuur of de gemeenteraad, wel de 118.674 Bruggelingen maken deze stad tot wat ze is."Manu Claeys van de stRaten-generaal vindt dat de aanpak van de klimaatverandering de krachten van de klassieke politieke besluitvorming overstijgt: "De politiek lijdt aan chronische verkiezingskoorts, het kortetermijndenken regeert. Er is nood aan een drie stappenplan: de aanduiding van een neutrale bemiddelaar met expertise door het college, de oprichting van klimaatwerkbanken met ambtenaren, experts en burgers én een klimaatnota met concrete maatregelen."