Burgemeester Dirk De fauw: "Het blauwe stadhuis verwijst naar het 'Blauwe Hart', het internationaal erkende symbool tegen mensenhandel, dat het leed van de slachtoffers van mensenhandel symboliseert en tegelijkertijd herinnert aan de gewetenloosheid van de mensensmokkelaars. Onder de vlag van de Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and C...

Burgemeester Dirk De fauw: "Het blauwe stadhuis verwijst naar het 'Blauwe Hart', het internationaal erkende symbool tegen mensenhandel, dat het leed van de slachtoffers van mensenhandel symboliseert en tegelijkertijd herinnert aan de gewetenloosheid van de mensensmokkelaars. Onder de vlag van de Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) ondersteunt Stad Brugge de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij. Bruggelingen worden aangemoedigd om zich uit te spreken tegen mensenhandel en met het Blauwe Hart-logo een foto te nemen voor het Brugse Stadhuis."In 2013 hebben de Verenigde Naties 30 juli uitgeroepen tot Werelddag tegen mensenhandel om het publiek bewust te maken van de lot van slachtoffers en van de nood om hun fundamentele rechten te beschermen. 70 procent van de slachtoffers van mensenhandel wereldwijd zijn vrouwen. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn volwassen vrouwen, terwijl meisjes een vijfde van alle slachtoffers uitmaken en hun aandeel in het totaal aantal slachtoffers toeneemt. Seksuele uitbuiting blijft het belangrijkste motief voor mensenhandel, goed voor ongeveer 59 procent, gevolgd door dwangarbeid, in ongeveer 34 procent van alle opgespoorde gevallen.Volgens het UNODC Global Report on Trafficking in Persons zijn conflictsituaties een voedingsbodem voor mensensmokkel. Gewapende groeperingen veroorzaken een stroom aan vluchtelingen, die extra risico lopen op uitbuiting door mensensmokkelaars. Mensenhandel is een wereldwijd probleem en treft ieder land.Het belang van de strijd tegen mensenhandel wordt ook erkend in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze bevat doelstellingen om tegen 2030 een einde te maken aan dwangarbeid, seksuele uitbuiting en alle vormen van geweld tegen en uitbuiting van vrouwen en meisjes.(JVM)