Brugse bootjesmannen en koetsiers zijn ongerust wegens de beëindiging van hun concessie in 2027

Krijgen de Brugse bootjesmannen binnenkort concurrentie op de reitjes? © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Brugse bootjesmannen zijn ongerust, omdat hun concessie afloopt in 2027 en dan enkel nog elektrische booten op de reitjes mogen varen. “We zijn onze werkzekerheid kwijt, de nieuwe concessiewet laat toe dat hier rijke Chinezen neerstrijken”, zucht Jos Michielsens. De Brugse koetsiers willen meer uitleg bij de nieuwe Europese toewijzing van vergunningen.

Tijdens de gemeenteraad verwoordde Geert Van Tieghem (N-VA) de onrust van de Brugse bootjesmannen: “Met een nieuw besluit beperkt het stadsbestuur de concessieovereenkomsten voor rondvaarten op de reitjes in de tijd en zet ze de markt open. Eind 2027 eindigt hun huidige vergunning.”

“De vijf Brugse rederijen zijn ongerust en vrezen voor hun rechtszekerheid, net nu zij zwaar moeten investeren in nieuwe elektrische boten. Het gaat om 300.000 euro per boot! Wat zal de stad ondernemen om de vijf bestaande rederijen te ondersteunen? We moeten dit stukje nautisch erfgoed in Brugge koesteren, een van de rederijen is al sinds 1905 actief op de Brugse reitjes.”

Concessiewet

Toerismeschepen Philip Pierins (Vooruit) probeert te sussen: “De concessiewet van 2016 noopt de stad Brugge om vergunningen te beperken in de tijd. De oude concessies waren juridisch niet in orde, Europa verplichtte ons tot die nieuwe regeling. Want anders kunnen wij voor de rechtbank aangeklaagd worden en verplicht worden tot het betalen van vele miljoenen euro’s schadevergoeding. Datzelfde geldt ook voor de koetsen en de toeristische rondritten in minibusjes.”

“Tegelijkertijd voeren wij in het kader van het Brugs Klimaatplan de verplichting in om vanaf 2028 enkel nog met elektrische bootjes op de reitjes te varen. Dat is een zware kost voor de rederijen, maar met de verhoging van de prijs voor de boottochten met 2 euro vanaf januari 2022 kunnen zij die investering betalen. Vergeet niet dat in ‘normale’ jaren er 1 miljoen rondvaarten zijn op de reitjes. Reken maar uit hoeveel dit opbrengt!”

“De Brugse rederijen moeten niet ongerust zijn. We hebben, met corona als argument, de huidige concessie nog met twee jaar verlengd, tot in 2027. Dat geeft de bootjesmannen nog wat meer tijd. Het gevaar dat er concurrenten van de huidige vijf reders bij de openbare aanbesteding opduiken, is erg klein. Want er zijn veel voorwaarden gekoppeld aan die concessie.”

Slapende honden

“Er zou al een heel rijke kandidaat moeten opduiken, die een huis met aanlegsteiger langs de reitjes koopt en over gekwalificeerd personeel beschikt. Het is spijtig dat de bootjesmannen nu slapende honden wakker maken, door hun nodeloze onrust te ventileren bij de politieke oppositie in Brugge….”

Jos Michielsens van rederij Venetië van het Noorden reageert als volgt: “Van zodra een politicus zegt dat je je niet ongerust moet maken, word ik pas echt ongerust. Wie zegt er dat er geen rijke Chinese of Gentse reder opdaagt en in 2027 bij de openbare aanbesteding de nieuwe concessie voor onze neus afsnoept? De prijsverhoging voor de rondvaarten als argument gebruiken om de dure elektrische boten te bekostigen, is niet fair. Ze komt vooral de stadskas ten goede!”

Koetsiers wachten af

Marl Wentein van de “Vzw De Brugse Koetsiers” nam kennis van de beslissing van de Stad Brugge in de gemeenteraad om vanaf 2027 de wijze van vergunnen volgens een Europese toewijzing te gaan organiseren: “De inhoud van het besluit is ons niet bezorgd en we hebben geen kennis hoe de nieuwe manier van toewijzen zal gebeuren of op basis van welke objectieve criteria. Over de manier van gunnen voor de koetsen was er de laatste tien jaren geen enkele klacht.”

“Derden, ook buitenlanders kunnen nu blijkbaar het typische Brugs toerisme, niet alleen de bootjes, koetsen, maar ook busjes, fietskoetsen en andere toeristische attracties overnemen. “Van zodra we de juiste inhoud en voorwaarden kennen, zullen we advies inwinnen bij onze raadsman, om te zien wat er ons te doen staat. Het is nu prematuur om ten gronde een standpunt in te nemen”, stelt Mark Wentein namens de sector.

Traditie

”Net zoals bij de bootjes heeft onze sector ook zeer dure investeringen in aangepaste stallen, weides, koetsen en opleidingen van ervaren koetsiers met verkeersveilige paarden moeten doen. Dit zijn investeringen die maar over tientallen jaren fiscaal afschrijfbaar zijn. De huidige uitbaters hebben hun typische vak, traditie van het aangespannen rijden en diervriendelijke omgang met hun paarden generaties lang gekoesterd en zijn een Europees voorbeeld in de omgang met hun dieren en de manier van werken in kunsthistorische toeristische steden.”

”In 2021 hadden alle uitbaters samen 73 geregistreerde en diergeneeskundige goedgekeurde paarden voor de 13 vergunde huurkoetsen. Er werden in 2021 67 koetsiersvergunningen door de Stad Brugge uitgereikt, voor vaste medewerkers, jobstudenten en extra’s”, aldus Mark Wentein.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.