https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Brugse bijbelschool heeft te weinig leerlingen en dreigt te moeten sluiten

Het team dat de bijbelgetrouwe Vrije Basisschool De Witte Stamroos mee opstartte: Stefanie Degreef, Frauke Meyfroodt, Trui Sergeant en Ellen Vanhixe. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Brugse bijbelschool De Witte Stamroos in de Lieven Bauwensstraat dreigt te moeten sluiten op 1 oktober bij gebrek aan leerlingen. Nu zijn het er amper dertien, er zijn minstens zestien kinderen nodig om van Vlaamse onderwijssubsidies te kunnen genieten. Tijdens de pandemie is de school dertien leerlingen kwijt gespeeld.

Met De Witte Stamroos heeft Brugge sinds september 2018 een ‘bijbelgetrouwe’ vrije basisschool. Aanvankelijk in het voormalig militair hospitaal in de Peterseliestraat, waar 26 leerlingen les volgden. Maar in het najaar van 2020 moest de school verhuizen, omdat Vivendo op die plek sociale woningen wou bouwen. Na een lange zoektocht vond initiatiefneemster Trui Sergeant, de zus van Ingeborg, die met haar dochter Frauke Meyfroodt de bijbelschool runt, een nieuwe locatie in de Lieven Bawensstraat.

Te weinig inschrijvingen

Dit schooljaar kampt de De Witte Stamroos met te weinig inschrijvingen: er zijn amper dertien leerlingen, terwijl er minstens nog drie moeten bij komen om erkend te blijven en subsidies te genieten. Volgens de directie is dit te wijten aan corona: er konden geen opendeurdagen georganiseerd worden.

“Er zijn tijdens de pandemie vier anderstalige leerlingen met hun ouders teruggekeerd naar Roemenië en drie naar Engeland. We moesten ook een tijdje in quarantaine, ouders van vijf kleuters hebben zich verzet tegen testen en zijn vertrokken”, zegt Frauke Meyfroodt.

Bovendien zijn er nogal wat misverstanden over deze ‘bijbelgetrouwe’ school. “Het is niet zo dat we elk moment van de dag over de Bijbel spreken in de lessen. Maar we geven christelijk-evangelisch onderwijs, alles wat wij de kinderen aanleren, is afgetoetst aan hetgeen de Bijbel voorschrijft. Gods woord staat centraal, Jezus Christus is het model voor ons leven. Liefde, respect, geduld, vriendelijkheid en goed zijn voor elkaar zijn onze basisprincipes”, vertelde initiatiefneemster Trui Sergeant ons al bij de opstart.

Multicultureel

Deze Brugse leerkracht gaf 30 jaar les in de Steinerscholen van Brugge en Gent. Eerder al probeerde zij vruchteloos een bijbelgetrouwe school op te richten in Kortemark, maar dat initiatief bleek niet succesvol. In Brugge lukt het wel. “Ik ben, net als mijn dochter Frauke, lid van de Evangelische Kerk De Smalle Weg ten Leven in Brugge. Die vormt mijn persoonlijke christelijke inspiratiebron, maar heeft in se niks met de school te maken. Ieder kind is hier welkom”, benadrukt de directrice.

In de praktijk blijkt dat de meeste leerlingen in De Witte Stamroos thuis anderstalig zijn. “We zijn echt een multiculturele school, met kinderen uit Afrikaanse, Roemeense, Zuid-Amerikaanse en Nederlandse gezinnen. Hun ouders maken deel uit van diverse evangelische gemeenten die Brugge rijk is. Maar er zijn eveneens Baptisten en Protestanten bij, net als enkele kinderen uit katholieke gezinnen”, verduidelijkt Trui Sergeant.

Werkplan

“De enige voorwaarde is dat de ouders ons werkplan goedkeuren. Het spreekt vanzelf dat wij de leerplannen uit het vrij onderwijs volgen, we zijn erkend door het Vlaams ministerie van Onderwijs en krijgen subsidies. Onze drie voltijdse onderwijzers worden door Vlaanderen betaald. We hebben recent een onderwijsinspectie goed doorstaan”, aldus Frauke Meyfroodt in een eerder gesprek.

Omwille van het internationale karakter van de school moet De Witte Stamroos enorm inzetten op taal. “Onze slagzin luidt: we zijn een school om op adem te komen, we geven alle leerlingen gelijke kansen en bouwen voort op hun talenten. We bieden zorg op maat en zorgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Niet alleen het hoofd, ook de handen en het hart”, aldus Trui Sergeant.

Adam en Eva

Het woord ‘bijbelgetrouwe school’ doet een alarmbelletje rinkelen. Wordt de eeuwenoude Bijbel letterlijk genomen? Ook het Scheppingsverhaal van Adam en Eva, dat haaks staat op de natuurwetenschappelijke evolutietheorie? Trui Sergeant: “Het gaat om de geest van de Bijbel, niet om de letterlijke tekst.”

“We plaatsen de evolutieleer naast het Scheppingsverhaal en laten enkele christelijke wetenschappers aan het woord tijdens de lessen. Met die bagage leren wij de kinderen kritisch nadenken, zodat zij tot hun eigen levensvisie komen.”

“In mijn lange carrière als lerares in andere scholen merkte ik dat kinderen tegenwoordig in niks meer geloven. Dat zorgt voor problemen, wij willen hen een fundament geven. Jezus zei tegen zijn leerlingen: je leven is als het bouwen van een huis. Je kan doen wat ik je geleerd heb, dan bouw je op rotsen. Maar als je je huis op zand bouwt, spoelt de regen het weg”, aldus Trui Sergeant.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten